DanLuat 2015

giấy chứng nhận phần vốn góp

Chủ đề   RSS   
 • #52373 26/05/2010

  hungnotary

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/05/2010
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  giấy chứng nhận phần vốn góp

  Xin Quý vị luật sư vui lòng chỉ giùm về giấy chứng nhận phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn gồm những nội dung gì.

  Trân trọng cảm ơn.

   
  21397 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #52392   26/05/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5289)
  Số điểm: 50720
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3520 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Gửi bạn hungnotary!
  Bạn tham khảo mẫu này nhé.

  Công ty TNHH                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ………………..                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số………./GCN                                                -----------------------------------

   

                                                ………………………., ngày ....... tháng ….. năm …..

   
  GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

   

   

  Công ty TNHH …………………………………………

  Trụ sở chính:  ………………………………………….

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (và đăng ký thuế) số:………………………

  Do: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ………………............

  Cấp ngày……… tháng……..năm...........

  Vốn điều lệ: …………………… đồng

  Họ tên người đại diện theo pháp luật của Công ty: ………………….. - Nam/Nữ

  Sinh ngày……………    Dân tộc: …………….. Quốc tịch:…………………..

  Chứng minh nhân dân số: ……………………

  Ngày cấp:  …………………..                  Cơ quan cấp: Công an …………………

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

  Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………… 

  CHỨNG NHẬN

   

  Ông/bà: ………………………………………. Nam/Nữ

  Sinh ngày……………    Dân tộc: …………….. Quốc tịch:…………………..

  Chứng minh nhân dân số: ……………………

  Ngày cấp:  …………………..                  Cơ quan cấp: Công an …………………

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

  Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………..

  Có phần vốn góp ………………….. đồng (gồm:  ghi cụ thể tiền mặt hay tài sản và giá trị tương đượng), chiếm tỷ lệ ………..% vốn điều lệ công ty.

  Ngày góp: …………………………….

  Được ghi vào Sổ đăng ký thành viên của công ty số: …………..

  Giấy chứng nhận phần góp vốn này đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên công ty tương ứng tỷ lệ góp vốn kể từ ngày …………………..

  Giấy chứng nhận này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Một bản cấp cho thành viên góp vốn, mọt bản lưu hồ sơ Công ty./.

   

                                                                           ĐẠI DIỆN CÔNG TY (theo pháp luật)

                                                                                                  GIÁM ĐỐC

                                                                                         (Ký, đóng dấu, họ tên)

   

   

   

                                                                                                           

   

   

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-