Giấy chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm có hiệu lực trong 03 năm

Chủ đề   RSS   
 • #332041 07/07/2014

  Giấy chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm có hiệu lực trong 03 năm

  Giấy chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm có hiệu lực trong 03 năm

  Theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ban hành ngày 09/04/2014 hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày cấp.

  Ngoài ra, các cá nhân đã được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm sẽ được thừa nhận khi làm việc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm tương tự.

  Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm là điều kiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại các Thông tư 15/2012/TT-BYT, 26/2012/TT-BYT, 29/2012/TT-BYT.

  Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với tổ chức bao gồm:

  1.   Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu 01a;

  2.   Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận theo mẫu 01b;

  3.   Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  4.   Giấy tờ chứng minh nộp lệ phí theo quy định.

  Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT có hiệu lực từ ngày 26/05/2014, thay thế Thông tư liên tịch số 16/2005/TTLT-BYT-BCN, Thông tư liên tịch số 24/2005/TTLT/BYT-BTS, Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT/BYT-BNN và Thông tư liên tịch số 18/2005/TTLT/BYT-BTM. (Bản tin F44).

  CÔNG TY LUẬT TNHH PL VÀ CỘNG SỰ (PL&Partners)

   

   
  3821 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận