Giáo viên kiêm nhiệm 3 chức danh được hưởng số tiết giảm như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #451983 17/04/2017

  Giáo viên kiêm nhiệm 3 chức danh được hưởng số tiết giảm như thế nào?

  Tôi là giáo viên GDTX tôi đang dạy môn tin học tôi kiêm nhiệm chức danh tổ trưởng, được phân công quản lý phòng máy và làm Ủy ban kiểm tra công đoàn.
  Vậy tôi được miễn giảm được bao nhiêu tiết và tôi còn dạy bao nhiêu tiết. Việc phân công tôi nhiều nhiệm vụ như vậy có đúng theo luật giáo dục hay không? và tôi giảm tối đa bao nhiêu tiết? (có phải là được giảm tổng số tiết được miễn giảm theo quy định kiêm nhiệm? hay là chỉ ddowwjc giảm theo số tiết cao nhất trong tất cả các công việc kiêm nhiệm.)
  Tôi xin cảm ơn, rất mong được thư trả lời.
  Trân trọng cảm ơn !
   
  1759 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận