Giao đất ở không qua đấu giá

Chủ đề   RSS   
 • #241453 24/01/2013

  DOTHIMINHLINH

  Mầm

  Ninh Thuận, Việt Nam
  Tham gia:15/04/2010
  Tổng số bài viết (39)
  Số điểm: 670
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 1 lần


  Giao đất ở không qua đấu giá

  Chào LS. Gia đình tôi hiện nay đang khó khăn về nhà ở, phải ở tạm nhà cha, mẹ ruột nhưng vì nhà quá nhỏ lại đông người nên rất chật chội, ở thôn nơi tôi đang sống có quy hoạch khu dân cư, nhưng tôi nộp đơn xin mua thì được UBND xã xét đề nghị UBND huyện giao cho gia đình tôi 01 lô có thu tiền sử dụng đất theo giá tại khu dân cư đã quy hoạch. Tuy nhiên khi trình lên Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thì được trả lời là phải tham gia đấu giá,vì không có quy định nào để xét giao đất không qua đấu giá. Tôi muốn hỏi Trung tâm Phát triển quỹ đất trả lời như vậy có đúng không? vì gia đình tôi kho khăn nên xin đề nghị giao đat không tham gia đấu giá , nhưng không biết có cơ sở nào để xét không ai biết xin mách bảo giùm. cám ơn nhiều

   

   
  17840 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #241687   25/01/2013

  maichitinh
  maichitinh
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/01/2013
  Tổng số bài viết (140)
  Số điểm: 986
  Cảm ơn: 34
  Được cảm ơn 69 lần


  Chào bạn, các chính sách về đất đai phải tuân theo Luật Đất đai năm 2003 nhưng pháp luật cũng cho phép địa phương có quyền tự quyết trong những vấn đề cụ thể, trong đó có vấn đề giao đất. Luật quy định:

  Điều 31. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

  Căn cứ để quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm: 

  1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

  2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

  Những quy định như vậy sẽ hợp lý hơn cho từng địa phương vốn có tính đặc thù về mặt đất đai. Trường hợp của bạn muốn biết là đúng hai sai nhất thiết bạn phải liên hệ hỏi rõ cơ quan đã trả lời bạn. Bằng việc yêu cầu họ trưng ra các quy định về đất đai ở địa phương bạn sẽ biết được quyền lợi của mình có bị xâm phạm hay không.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #242139   28/01/2013

  DOTHIMINHLINH
  DOTHIMINHLINH

  Mầm

  Ninh Thuận, Việt Nam
  Tham gia:15/04/2010
  Tổng số bài viết (39)
  Số điểm: 670
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 1 lần


  Tôi biết  các căn cứ để giao đất, nhưng có nhất thiết phải qua hình thức đấu giá không? có quy định nào giao đất xét theo trường hợp cụ thể không qua đấu giá ? vì ở địa phương tôi nếu tổ chức đấu giá thì dân nghèo như tôi không thể mua được, chí có những người có tiền ở thôn, xã khác nhảy vào mua thôi. UBND xã nơi tôi đang ở đã thành lập hội đồng xét giao cho người dân ở xã kể cả hộ nghèo, cận nghèo, chính sách.  Nhưng Trung tâm Phát triển quỹ đất của huyện chỉ chấp nhận hộ nghèo và chính sách thôi còn các trường hợp, cận nghèo và khó khăn về nhà ở khác thì trả lời không có quy định giao đất không qua đấu giá.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #242159   28/01/2013

  anhdv352
  anhdv352
  Top 25
  Female
  Lớp 12

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2010
  Tổng số bài viết (2388)
  Số điểm: 23782
  Cảm ơn: 826
  Được cảm ơn 1350 lần
  Moderator

  Căn cứ theo quy định tại Điều 124 Nghị định 181/2004/NĐ-CP thì trường hợp giao đất ở tại khu vực nông thôn thì không phải thông qua thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất. 

  Cơ quan có thẩm quyền giao đất là UBND cấp huyện chứ không phải là Trung tâm phát triển quỹ đất. Do đó, họ không có thẩm quyền trả lời bạn là bạn có được giao đất hay không và giao theo trình tự nào.

  Bạn có thể đọc tham khảo Điều 124 Nghị định 181/2004/NĐ-CP như sau:

   

  "Điều 124. Trình tự, thủ tục giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

  1. Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở nộp đơn xin giao đất tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất.

  2. Việc giao đất được quy định như sau:

  a) Uỷ ban nhân dân xã căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của địa phương đã được xét duyệt, lập phương án giao đất làm nhà ở gửi Hội đồng tư vấn giao đất của xã quy định tại điểm a khoản 1 Điều 123 của Nghị định này xem xét, đề xuất ý kiến đối với phương án giao đất; niêm yết công khai danh sách các trường hợp được giao đất tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân; hoàn chỉnh phương án giao đất, lập hồ sơ xin giao đất gửi Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ được lập hai (02) bộ gồm tờ trình của Uỷ ban nhân dân xã về việc giao đất làm nhà ở ; danh sách kèm theo đơn xin giao đất làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; ý kiến của Hội đồng tư vấn giao đất của xã;

  b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm xem xét lại hồ sơ; trường hợp đủ điều kiện thì làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm hồ sơ quy định tại điểm a khoản này đến Phòng Tài nguyên và Môi trường; gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;

  c) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ địa chính; xác minh thực địa; trình Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

  d) Căn cứ vào quyết định giao đất, Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất có trách nhiệm tổ chức bàn giao đất trên thực địa.

  3. Thời gian thực hiện các công việc quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này không quá bốn mươi (40) ngày làm việc (không kể thời gian bồi thường, giải phóng mặt bằng và người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất."

  Trường hợp họ trả lời như vậy, bạn có thể đề nghị họ trả lời bằng văn bản, Trên cơ sở đó làm đơn khiếu nại về việc trên gửi tới UBND cấp huyện, yêu cầu họ giải quyết, cấp đất theo quy định của pháp luật.

   

  Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!

   
  Báo quản trị |  
 • #242493   29/01/2013

  DOTHIMINHLINH
  DOTHIMINHLINH

  Mầm

  Ninh Thuận, Việt Nam
  Tham gia:15/04/2010
  Tổng số bài viết (39)
  Số điểm: 670
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 1 lần


  Cám ơn bạn đã cho tôi biết, nhưng khi tôi đến cơ quan tham mưu cho UBND huyện thì được trả lời đó là quy định cho những trường hợp không thực hiện bán đấu giá, còn trường hợp của tôi thì phải đấu giá vì tôi không thuộc hộ nghèo, hoặc gia đình chính sách không có quy định nào giải quyết cho trường hợp hộ gia đình không có đất ở, có điều kiện kinh tế khó khăn  như vậy họ trả lời có đúng không? nếu kiếu nại tôi phải căn cứ vào quy định nào để chứng minh là vẫn có chính sách về nhà ở không qua hình thức đấu giá . xin mách bảo giúp , cám ơn nhiều

   
  Báo quản trị |  
 • #242609   30/01/2013

  maichitinh
  maichitinh
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/01/2013
  Tổng số bài viết (140)
  Số điểm: 986
  Cảm ơn: 34
  Được cảm ơn 69 lần


  Chào bạn, tôi trả lời bạn như sau:

  Các thành viên DanLuat đã nêu căn cứ pháp lý để bạn tham khảo. Việc bạn muốn khiếu nại được pháp luật thừa nhận. Bạn có thể làm đơn để cơ quan có thẩm quyền trả lời bạn một cách rõ ràng nhất về trường hợp của mình.

   
  Báo quản trị |  
 • #242625   30/01/2013

  DOTHIMINHLINH
  DOTHIMINHLINH

  Mầm

  Ninh Thuận, Việt Nam
  Tham gia:15/04/2010
  Tổng số bài viết (39)
  Số điểm: 670
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 1 lần


  Tôi xin hỏi UBND huyện, cấp có thẩm quyền giao đất có thể cho chủ trương các xã xét giao đất cho trường hợp hộ khó khăn về nhà ở không qua đấu giá không?  trừ trường hợp đã quy định là hộ nghèo, hộ gia đình chính sách... nếu có thì UBND huyện làm đúng hay sai và dự vào căn cứ nào để ban hành văn bản đó.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #242642   30/01/2013

  maichitinh
  maichitinh
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/01/2013
  Tổng số bài viết (140)
  Số điểm: 986
  Cảm ơn: 34
  Được cảm ơn 69 lần


  Chào bạn, UBND huyện có thẩm quyền giải quyết trường hợp của bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #242664   30/01/2013

  DOTHIMINHLINH
  DOTHIMINHLINH

  Mầm

  Ninh Thuận, Việt Nam
  Tham gia:15/04/2010
  Tổng số bài viết (39)
  Số điểm: 670
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 1 lần


  Tôi đã khiếu nại nhưng được trả lời  bằng văn bản là gia đình tôi không thuộc diện giao đất không qua đấu giá , theo quy định của chính phủ chỉ có hộ nghèo và gia đình chính sách mới được giao đất không qua đấu giá. mặt khác hiện nay tôi đang ở tạm  căn phòng của  UBND xã do UBND cho mượng để ở tạm . nay căn nhà đó buộc phải tháo dỡ vì hư hỏng nặng không an toàn để ở. vì vậy UBND xã xét thấy điều kiện của tôi nên đề nghị UBND huyện giao đất có thu tiền sử dụng không qua đấu giá trong khu quy hoạch dân cư chi tiết của xã, nhưng được UBND huyện trả lời như trên vậy UBND huyện trả lời vậy có đúng không?

   
  Báo quản trị |