DanLuat 2015

giao đất, cho thuê đất

Chủ đề   RSS   
 • #20143 16/10/2008

  thy_vip

  Sơ sinh

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:15/10/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  giao đất, cho thuê đất

  đối tượng nào được trã tiền thuê đất hàng năm, và 1 lần
   
  5324 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #20144   16/10/2008

  phankimyen
  phankimyen

  Sơ sinh

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:15/09/2008
  Tổng số bài viết (27)
  Số điểm: 120
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Điều 35 Luật đất đai có quy định cụ thể đối tượng được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đối tượng được thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê:
  Trích Điều 35 Luật đất đai:
      "1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm trong các trường hợp sau đây:
      a. Hộ gia đình cá nhân thuê đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
      b. Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao trước ngày 01/01/1999 mà thời hạn sử dụng đất đã hết theo quy định tại khoản 2 Điều 67 Luật đất đai;
      c. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức giao trước ngày 01/01/1999 đến trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, trừ diện tích đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
      d. Hộ gia đình, cá nhân thuê đất làm mặt bằng xây dựng cơ sửo sản xuất kinh doanh, hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm;
      đ. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh;
      e. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; làm mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê, hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;
      g.Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc.
  2. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:
      a. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; làm mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê, hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;
      b.Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc."

  Trường hợp này có thể hiều:
     - Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thì được lựa chọn 2 hình thức trả tiền thuê đất: hàng năm hay một lần cho cả thời gian thuê.
     - Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế trong nước thì được Nhà nước cho thuê đất và trả tiền thuê đất hàng năm.

  Thân chào!

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-