DanLuat 2015

GIAN LẬN XĂNG DẦU BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Chủ đề   RSS   
 • #468044 18/09/2017

  GIAN LẬN XĂNG DẦU BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

  Trong thời gian qua, tình trạng bán xăng dầu gian lận có phần yên ắng, tuy nhiên thực tế vẫn xảy ra không ít. Các cây xăng sử dụng mánh khóe, đồng hồ đo sai để bán thiếu xăng cho khách hàng, gây ức chế cho dư luận. Vậy, khi một cây xăng có hành vi kinh doanh gian dối thì cây xăng đó sẽ bị xử lý như thế nào?

  1. Xử lý hành chính:

  a. Đối với việc sửa chữa phương tiện đo xăng dầu:

  Đồng hồ đo trên cây xăng dầu là phương tiện đo nhóm 2 theo căn cứ tại khoản 2 Điều 16 Luật Đo lường 2011.

  2. Phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác (sau đây gọi là phương tiện đo nhóm 2) thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng.

  Do đó, Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định mức xử phạt hành chính đối với hành vi sửa chữa, thay thế cấu trúc của phương tiện đo nhóm 2 như sau:

  Điều 8. Vi phạm trong sửa chữa phương tiện đo

  2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc kiểm định phương tiện đo nhóm 2 đã sửa chữa trước khi đưa vào sử dụng.

  3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Sửa chữa phương tiện đo nhóm 2 không đúng mẫu phương tiện đo được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

  b) Thay thế cấu trúc của phương tiện đo nhưng chưa làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo hoặc chưa sai lệch phương tiện đo.

  4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cố tình tác động hoặc thay thế cấu trúc của phương tiện đo làm sai lệch phương tiện đo hoặc làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo.

  5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này.

  b. Đối với việc cân đo sai lệch:

  Nếu không có hành vi sửa chữa, thay thế phương tiện đo mà chỉ hành vi đo sai thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 14 Nghị định 80/2013/NĐ-CP như sau:

  Điều 14. Vi phạm về đo lường đối với phép đo nhóm 2

  2. Mức phạt tiền đối với vi phạm về phép đo trong mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ mà lượng của hàng hóa, dịch vụ đó có sai lệch vượt quá giới hạn sai số cho phép theo yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với phép đo do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do cơ quan có thẩm quyền quy định để thu lợi bất hợp pháp như sau:

  a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được đến 10.000.000 đồng;

  b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

  c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

  d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

  đ) Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần số tiền thu lợi bất hợp pháp có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng;

  e) Phạt tiền từ 02 lần đến 03 lần số tiền thu lợi bất hợp pháp có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng;

  g) Phạt tiền từ 03 lần đến 04 lần số tiền thu lợi bất hợp pháp có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

  h) Phạt tiền từ 04 lần đến 05 lần số tiền thu lợi bất hợp pháp có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ trên 500.000.000 đồng.

  3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  Buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được đối với vi phạm quy định tại các Điểm a, b, c, d Khoản 2 Điều này.

   

  b. Đối với hành vi kinh doanh xăng dầu kém chất lượng:

  Có nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu có hành pha tạp chất vào xăng dầu để thu lợi nhuận bất chính. Những hành vi đó đã vi phạm quy định về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường và sẽ bị xử phạt theo Điều 20 Nghị định 80/2013/NĐ-CP:

  Điều 20. Vi phạm về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

  1. Áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này để xử phạt các hành vi vi phạm về hợp chuẩn trong hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa lưu thông trên thị trường.

  2. Áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định này để xử phạt các hành vi vi phạm về hợp quy trong hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa lưu thông trên thị trường.

  3. Áp dụng các quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động thương mại để xử phạt các hành vi về sản xuất, kinh doanh hàng giả.

  Áp dụng quy định tại Khoản 5 Điều 26 Nghị định này để xử phạt hành vi gian lận về thời hạn sử dụng của hàng hóa trên nhãn hàng hóa.

  4. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi bán hàng hóa nhưng không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định.

  5. Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm tại thời điểm vi phạm đối với hành vi bán sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

  6. Phạt tiền từ 02 lần đến 03 lần tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm tại thời điểm vi phạm đối với hành vi thay thế, đánh tráo, thêm, bớt thành phần hoặc chất phụ gia, pha trộn tạp chất làm giảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa so với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

  7. Phạt tiền từ 03 lần đến 05 lần tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm tại thời điểm vi phạm đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Bán sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

  b) Thay thế, đánh tráo, thêm, bớt thành phần hoặc chất phụ gia, pha trộn tạp chất làm giảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa so với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  8. Hình thức xử phạt bổ sung:

  a) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp từ 01 tháng đến 06 tháng đối với vi phạm quy định tại Khoản 7 Điều này;

  b) Tịch thu để tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng cho người, vật nuôi, cây trồng, ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường đối với vi phạm quy định từ Khoản 5 đến Khoản 7 Điều này khi không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 9 Điều này.

  9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều này.

   

  2. Xử lý hình sự:

  Không chỉ bị xử lý hành chính, hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu trong nhiều trường hợp còn có thể bị xử lý hình sự theo Điều 198 Bộ luật hình sự 2015 nếu đáp ứng đầy đủ các quy định của Luật:

  Điều 198. Tội lừa dối khách hàng

  1. Người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:

  a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

  b) Thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Có tính chất chuyên nghiệp;

  c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

  d) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

   

  3. Khách hàng nên làm gì?

  Khi bị gian lận khi đổ xăng các cây xăng, khách hàng có thể theo quy định tại Điều 8 Luật bảo vệ người tiêu dùng, để bảo vệ quyền lợi của mình thông qua những cách sau:

  - Khiếu nại trực tiếp với nhân viên bán xăng, người quản lý, chủ đại lý phân phối xăng và yêu cầu bồi thường thiệt hại số lượng xăng bị thiếu.

  - Khiếu nại, tố cáo hành vi gian lận và yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện nơi có đại lý bán xăng gian lận đó giải quyết.

  - Khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện đại lý bán xăng gian lận ra Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đại lý bán xăng đó để bảo vệ quyền lợi của mình.

  - Tố cáo đến cơ quan Công an hành vi gian lận của nhân viên bán xăng, người quản lý, chủ đại lý phân phối xăng trong trường hợp bị thiệt hại nghiêm trọng.

  Cập nhật bởi PhamCina ngày 18/09/2017 01:52:50 CH
   
  7595 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn PhamCina vì bài viết hữu ích
  hongphuong1993 (18/09/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang <12
Thảo luận
 • #495116   26/06/2018

  ngothanhphuong310
  ngothanhphuong310
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/05/2018
  Tổng số bài viết (201)
  Số điểm: 1124
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 8 lần


  Việc xử lý gian lận xăng dầu thật sự khó mà giải quyết thật triệt để, hầu như chẳng thể ai đi giám sát từng cây xăng, từng cột đổ xăng, từng người bán xăng về việc gian lận xăng dầu cả. Rõ ràng người sử dụng vẫn là người luôn bị thiệt hại và các cơ quan chức năng nên có những biện pháp nhất định về vấn đề này.

   
  Báo quản trị |  
 • #497326   19/07/2018

  minhchau96
  minhchau96

  Female
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/06/2017
  Tổng số bài viết (70)
  Số điểm: 665
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 8 lần


  Việc bán xăng dầu không đạt tiêu chuẩn, chất lượng kém đã gây thiệt hại rất lớn cho người tiêu dùng cũng như kéo theo rất nhiều hệ lụy nguy hiểm khác. Xăng dầu bán ra không bảo đảm chất lượng phá hoại nhanh chóng máy móc, động cơ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ phương tiện. Khí thải do xăng dầu không bảo đảm chất lượng hủy hoại môi trường và sự sống xung quanh. Đặc biệt, nó còn làm giảm sút niềm tin của người tiêu dùng đối với những thương hiệu của doanh nghiệp xăng dầu, gây thiệt hại không nhỏ về lợi ích kinh tế cũng như sự phát triển của doanh nghiệp về lâu dài.

   
  Báo quản trị |  
 • #497336   19/07/2018

  Mydung0407
  Mydung0407
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/07/2018
  Tổng số bài viết (176)
  Số điểm: 1045
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 15 lần


  Lừa đảo thì ở đâu cũng có, phải tự cảnh giác thôi. Mình cứ so sánh những lần đổ xăng cùng mệnh giá vạch kim xăng có giống nhau không, hay đổ 2 lần 30k thì kim xăng có giống với 1 lần 60k không? Từ đó lựa chọn cho mình cây xăng uy tín để đổ xăng cho những lần sau. 

   
  Báo quản trị |  
 • #497342   19/07/2018

  Thật sự quy định của pháp luật ta thấy có vẻ như chặt chẽ và phân ra từng mức độ mà xử lí hành vi phù hợp. Tuy nhiên, để phát hiện sai phạm thì rất là khó. Điển hình các cây xăng dùng các thiết bị điện tử để điều chỉnh số liệu trên cây xăng. Khi Cơ quan chức năng kiểm tra thì rút thiết bị này ra. Như vậy, rất khó để phát hiện ra sai phạm để xử lí. Do đó, cần phải tăng cường mức độ kiểm tra thì sai phạm mới phát hiện được.

   
  Báo quản trị |  
 • #514349   26/02/2019

  thuytrangak
  thuytrangak
  Top 75
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (722)
  Số điểm: 5590
  Cảm ơn: 84
  Được cảm ơn 104 lần


  Cần xử lý nghiêm hành vi này vì bán xăng dầu không đạt tiêu chuẩn, chất lượng kém đã gây thiệt hại rất lớn cho người tiêu dùng cũng như kéo theo rất nhiều hệ lụy nguy hiểm khác. Xăng dầu bán ra không bảo đảm chất lượng phá hoại nhanh chóng máy móc, động cơ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ phương tiện. Khí thải do xăng dầu không bảo đảm chất lượng hủy hoại môi trường và sự sống xung quanh

   
  Báo quản trị |  
 • #515674   24/03/2019

  hoangtung2402
  hoangtung2402
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/05/2018
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 2225
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 20 lần


  Mình thấy hành vi gian lận xăng dầu là hành vi nguy hiểm cần phải xử lý mạnh tay. Nó cũng giống như trộm cắp tài sản vậy…lừa dối khách hàng nữa….Những hành vi như này nên xử lý để còn răn đe chứ không nó hoành hành lại khó dẹp. Ngoài xử lý hành vi vi phạm thì cơ quan chức năng cũng cần phải tăng cường kiếm tra đối với các cơ sở xăng dầu nữa.

   
  Báo quản trị |  
 • #516075   30/03/2019

  Lunakhung123
  Lunakhung123
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2016
  Tổng số bài viết (200)
  Số điểm: 1744
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 29 lần


  Rất nhiều cây xăng thực hiện hành vi gian lận nhưng người mua lại không để ý đâu, nên nhiều cây xăng cũng thu lơi từ những hành vi bất chính như thế này nhiều lắm. Nếu có người phát hiện thì cũng ngại làm rõ, vì cũng không đáng bao nhiêu nên mọi người thường bỏ qua.

   
  Báo quản trị |