GIẢM TRỪ ĐỊNH MỨC GIỜ DẠY CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM LÀM CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

Chủ đề   RSS   
 • #410623 22/12/2015

  truonghuugiao

  Sơ sinh

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:28/02/2011
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 96
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  GIẢM TRỪ ĐỊNH MỨC GIỜ DẠY CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM LÀM CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

  Theo dự thảo, giáo viên ở cơ sở giáo dục mầm non kiêm nhiệm làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở được giảm 24 giờ trong một tháng; Giáo viên kiêm nhiệm làm ủy viên ban chấp hành công đoàn; tổ trưởng, tổ phó công đoàn được giảm 12 giờ trong một tháng.

  Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông kiêm nhiệm làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở trường tiểu học được giảm 14 giờ dạy trong một tháng; Trường trung học cơ sở được giảm 12 giờ dạy trong một tháng; Trường trung học phổ thông được giảm 11 giờ dạy trong một tháng; Giáo viên kiêm nhiệm làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn trường tiểu học được giảm 7 giờ dạy trong một tháng; Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông được giảm 6 giờ dạy trong một tháng.

  Giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm trừ 64 giờ chuẩn trong một năm học; Giáo viên kiêm nhiệm ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn không chuyên trách được giảm trừ 32 giờ chuẩn trong một năm học.

  Giảng viên ở các cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học kiêm nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm trừ 37 giờ chuẩn trong một năm học; Giảng viên kiêm ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn không chuyên trách được giảm trừ 19 giờ chuẩn trong một năm học.

  Giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm làm công tác công đoàn nếu kiêm nhiệm thêm các chức vụ khác thì chỉ được hưởng một chế độ cao nhất trong số các chức vụ kiêm nhiệm.

  Trong thời gian nghỉ sinh con, chữa bệnh dài ngày hoặc làm các nhiệm vụ khác do thủ trưởng đơn vị giao thì giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm làm công tác công đoàn được tính giảm trừ giờ dạy theo quy định sau khi hết thời gian nghỉ.

  Cán bộ quản lý trường học kiêm nhiệm làm công tác công đoàn vẫn phải dạy đủ số giờ theo quy định, nếu dạy vượt định mức thì được tính thêm giờ; Các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp có thể căn cứ quy định về định mức giảm trừ giờ dạy để vận dụng cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm làm chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn bộ phận của các đơn vị trực thuộc.

  Các cơ sở giáo dục ngoài công lập có thể căn cứ vào các quy định tại thông tư này để áp dụng thực hiện.

  .http://GIẢM TRỪ ĐỊNH MỨC GIỜ DẠY CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM LÀM CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

   
  2853 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận