Giam doc nhieu cty

Chủ đề   RSS   
 • #108937 08/06/2011

  tykas07

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/09/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Giam doc nhieu cty

  Xin cho tôi hỏi 01 người làm giám đốc đồng thời nhiều công ty (cty cổ phần, cty TNHH) có được không?
  Xin cho tôi hỏi 01 vừa làm giám đốc vừa làm kế toán trưởng cty khác được không?
  Xin cho tôi hỏi 01 người làm kế toán trưởng nhiều cty có được không?
   
  3866 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #109023   09/06/2011

  thuythuythao
  thuythuythao
  Top 500
  Lớp 1

  Lai Châu, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2010
  Tổng số bài viết (289)
  Số điểm: 2692
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 78 lần


  Theo Luat doanh nghiệp quy định như sau:

  Chương IV

  CÔNG TY CỔ PHẦN

  Điều 116. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty

  Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.


  Còn vấn đề thứ 2 và thứ 3 thì chưa thấy văn bản nào quy định là không được phép. Còn bạn nào có VB quy định về vấn đề đó thì cho mình biết với nhé. Và mình nghĩ là bạn có thể kế toán nhiều công ty hoặc vừa làm giám đốc vừa làm kế toán nhưng phải đúng quy định theo Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh như sau:

  Điều 38. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

  Căn cứ Điều 53 của Luật Kế toán, tiêu chuẩn và điều kiện chuyên môn của kế toán trưởng được quy định như sau:

  1. Người được bố trí làm kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau:

  a) Kế toán trưởng của đơn vị kế toán quy định tại điểm a, b, c, e khoản 1 Điều 2 của Nghị định này phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm. Trường hợp có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ cao đẳng thì thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm;

  b) Kế toán trưởng của đơn vị kế toán quy định tại điểm d, đ, g, i khoản 1 Điều 2 của Nghị định này phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm;

  c) Kế toán trưởng của đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc và kế toán trưởng Tổng công ty nhà nước phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là năm năm.

  2. Người được bố trí làm kế toán trưởng phải có các điều kiện sau đây:

  a) Không thuộc các đối tượng không được làm kế toán quy định tại Điều 51 của Luật Kế toán;

  b) Đã qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.

  Điều 39. Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng

  Căn cứ khoản 1 Điều 56 của Luật Kế toán, việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng được quy định như sau:

  1. Đơn vị kế toán được thuê doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc người có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng.

  2. Người được thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng phải đảm bảo những tiêu chuẩn nghề nghiệp quy định tại các Điều 51, 55, 56 và Điều 57 của Luật Kế toán.

  3. Người được thuê làm kế toán trưởng phải có đủ các điều kiện:

  a) Có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán;

  b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính;

  c) Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc có đăng ký hành nghề kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán.

  4. Người được thuê làm kế toán có trách nhiệm và quyền của người làm kế toán quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 50 của Luật Kế toán. Người được thuê làm kế toán trưởng có trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng quy định tại Điều 54 của Luật Kế toán.

  5. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm về việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuythuythao vì bài viết hữu ích
  tykas07 (10/06/2011)
 • #109031   09/06/2011

  BCTCtax
  BCTCtax
  Top 100
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/04/2011
  Tổng số bài viết (622)
  Số điểm: 6123
  Cảm ơn: 385
  Được cảm ơn 282 lần


  tykas07 viết:
  Xin cho tôi hỏi 01 người làm giám đốc đồng thời nhiều công ty (cty cổ phần, cty TNHH) có được không?
  Xin cho tôi hỏi 01 vừa làm giám đốc vừa làm kế toán trưởng cty khác được không?
  Xin cho tôi hỏi 01 người làm kế toán trưởng nhiều cty có được không?

  Theo luật DN 2005,
      Một người được làm GĐ 2 công ty TNHH nhưng không được đồng thời làm GĐ/TGĐ 1 công ty TNHH và 1 công ty Cổ phần.
      Một người có thể vừa làm GĐ công ty này vừa làm KTT cho một công ty khác, nhưng không được làm GĐ kiêm KTT cho cùng 1 công ty.
     Tại điểm 3, mục 1, Phần II Thông tư liên tịch số 13/2005/TTLT – BTC –BLĐTBXH ngày 07/02/2005 của Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn và điều kiện của người được thuê làm kế toán trưởng, quy định: Người được thuê làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ hành nghề kế toán, có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính; Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc có đăng ký hành nghề kế toán, kiểm toán trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật.
  Theo quy định trên, nếu một cá nhân có đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện của người được thuê làm kế toán trưởng thì cá nhân đó có thể ký hợp đồng thuê làm kế toán trưởng với các công ty có nhu cầu thuê người làm kế toán trưởng.
  Cập nhật bởi Ketoansk ngày 09/06/2011 10:38:48 SA
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn BCTCtax vì bài viết hữu ích
  tykas07 (10/06/2011)