DanLuat 2015

Giám đốc công ty 100% vốn nước ngoài có cần phải có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hay không?

Chủ đề   RSS   
  • #115939 06/07/2011

    Giám đốc công ty 100% vốn nước ngoài có cần phải có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hay không?

    Xin hỏi là Giám đốc công ty 100% vốn nước ngoài có cần phải có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hay không? Xin cám ơn.
     
    4642 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-