Giảm điều kiện để được cấp GCN đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #496522 10/07/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 734 lần


  Giảm điều kiện để được cấp GCN đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

  Là nội dung được đưa ra tại Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Theo đó Về điều kiện để được chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:

  Dự thảo Nghị định đã giảm điều kiện về thời gian hoạt động có lãi “trong 05 năm” xuống còn “ trong 03 năm” liên tục trước thời điểm nộp hồ sơ tại điểm a khoản 2, điểm b khoản 4 Điều 14 Nghị định 135/ 2015/NĐ-CP;

  - Bỏ các điều kiện mang tính chất chung chung, không cụ thể như: yêu cầu phải “có cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự để đảm bảo thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật” và điều kiện “tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước” tại điểm đ, e khoản 2, điểm đ, g khoản 4 Điều 14, điểm đ khoản 2 Điều 23 Nghị định 135.

   

  Dự thảo còn bãi bỏ một số điều của nghị định 39/2014/NĐ-CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính cụ thể:

  - Bãi bỏ điều kiện “hoạt động ngân hàng của công ty tài chính phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do NHNN cấp” và “đối với các hoạt động ngân hàng có liên quan đến hoạt động ngoại hối, công ty tài chính tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối” tại khoản 1, khoản 3 Điều 5 Nghị định 39.

  - Bãi bỏ điều kiện “đáp ứng đủ điều kiện đối với bên được bảo lãnh, bên bảo lãnh do NHNN quy định” tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 39.

  Một số điều của Nghị định 10/2010/NĐ-CP, Nghị định 89/2016/NĐ-CP cũng được sửa đổi bổ sung bạn có thể xem chi tiết tại file đính kèm:

   

   

   

   

   
  1352 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận