Giảm diện tích so với giấy chứng nhận đã được cấp

Chủ đề   RSS   
 • #505320 22/10/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1118)
  Số điểm: 7405
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 157 lần


  Giảm diện tích so với giấy chứng nhận đã được cấp

  Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ của hộ gia đình cá nhân, trường hợp cấp đổi do đo đạc lại (trường hợp này giảm diện tích so với giấy chứng nhận đã được cấp). Trình tự thủ tục thực hiện theo quy định nào và việc cấp đổi giảm diện tích đó có phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hay không - theo quy định nào?

  Theo quy định tại Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013 có nêu:

  "Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  ...
  5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

  Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này."

  Về thủ tục đăng ký biến động đất đai thực hiện theo thủ tục hành chính số 22 Phần B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh của "Thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên môi trường Ban hành kèm theo Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường".

  Theo như quy định trên thì trường hợp giảm diện tích so với giấy chứng nhận đã được cấp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất nào cả mà chỉ có lệ phí hồ sơ đăng ký biến động (nếu có) mà thôi.

   

   

   
  2726 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận