GIẢI THÍCH ĐIỂM C, K5, ĐIỀU 20 NGHỊ ĐỊNH 43/2014 NGÀY 15/5/2014 THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

Chủ đề   RSS   
 • #368503 21/01/2015

  GIẢI THÍCH ĐIỂM C, K5, ĐIỀU 20 NGHỊ ĐỊNH 43/2014 NGÀY 15/5/2014 THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

  5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:

  a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai; diện tích đất nông nghiệp còn lại (nếu có) phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước;

  b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức thuê đất của Nhà nước đối với diện tích đất đang sử dụng; thời hạn thuê đất được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 126 và Khoản 4 Điều 210 của Luật Đất đai;

  c) Đối với đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng khác mà không được công nhận là đất phi nông nghiệp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mục đích hiện trạng đang sử dụng như trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này; nếu người sử dụng đất đề nghị chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (NẾU KO PHÙ HỢP QH SDĐ THÌ SAO?) và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

  CHO EM HỎI:

  1/ NỘI DUNG ĐIỂM C CÓ PHẢI CHỊU SỰ RÀNG BUỘC VỀ NỘI DỤNG TẠI TIÊU ĐỀ K5?

  2/ NẾU TẠI K5 ĐÃ QUY ĐỊNH"đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp" THÌ ĐIỂM C NÊU LÀ "thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng khác" LÀ KO PHÙ HỢP PHẢI KHÔNG?( VÌ THEO ĐIỀU 21 GIẢI THÍCH Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận)

  3/ VIỆC CẤP GCN THEO NHƯ ĐIỂM C "theo mục đích hiện trạng đang sử dụng" LÀ PHẢI CẤP THEO ĐẤT Ở PHẢI KO? VÌ THEO HIỆN TRẠNG ĐẤT NÀY ĐÃ XÂY NHÀ RỒI.

  4/ NẾU VIỆC CẤP GCN THEO NHƯ TRÊN LÀ ĐẤT NN MÀ THEO QH KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở THÌ PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO?

  CẢM ƠN LS. CHÚC LS SỨC KHOẺ!

   
  4515 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận