Giải thích:

Chủ đề   RSS   
 • #392944 20/07/2015

  Giải thích:

  Quyết định hành chính bao gồm những quyết định nào ?

  Hành vi hành chính bao gồm những hành vi nào ?

   
  2660 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận