DanLuat 2015

giải thể doanh nghiệp cũ thành lập doanh nghiệp mới

Chủ đề   RSS   
 • #398812 08/09/2015

  nhan96

  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  giải thể doanh nghiệp cũ thành lập doanh nghiệp mới

  chào luật sư !

  luật sư cho em hỏi.

  em hiện đang kinh doanh -đăng ký giấy phép với loại hình doanh nghiệp tư nhân ,hiện tại em muốn làm thủ tục giải thể doanh nghiệp và đăng ký thành lập doanh nghiệp mới với loại hình là công ty TNHH MTV.luật sư cho em hỏi thủ tục giải thể bao gồm những gì ?phải mất thời gian bao lâu thì mới hoàn thành giải thể để đăng ký lại công ty mới ?khi giải thể thì có mất chi phí không ?(*kể cả thuế).em vì nhiều lý do mà muốn giải thẻ công ty cũ đễ thành lập công ty mới 

   

   
  2295 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #430208   08/07/2016

  Thom95
  Thom95

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/07/2016
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 2 lần


  Chào bạn. 

  Với những câu hỏi trên, mình xin tư vấn cho bạn như sau:

  Thủ tục giải thể doanh nghiệp, căn cứ vào Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014:

  Điều 202. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

  Việc giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 201 của Luật này được thực hiện theo quy định sau đây:

  1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

  b) Lý do giải thể;

  c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

  d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

  đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

  3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

  Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

  4. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

  5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

  a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

  b) Nợ thuế;

  c) Các khoản nợ khác.

  6. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

  7. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

  8. Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  9. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp."

  => Thủ tục giải thể doanh nghiệp gồm:

  - Quyết định giải thể doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp kí tên

  - Trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

  - Quyết định giải thể, biên bản họp phải gửi đến Cơ quan đăng kí kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp

  - Lên danh sách các khỏan nợ, chủ sợ, số nợ đã thanh tóan và danh sách người lao động.

  - Bản gốc giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, đăng kí doanh nghiệp

  - Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu...

  Khi giải thể, cần phải đặc biệt chú ý như: 

  - Quyết tóan thuế với cơ quan thuế

  - Quyết tóan bảo hỉêm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội để chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

  - Thanh tóan các khỏan nợ của doanh nghiệp.

  Trong vòng thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Sở kế họach và đầu tư sẽ xem xét giải quyết ra kết quả: Thông báo về việc giải thể.

  Thân ái!

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #439001   18/10/2016

  Giaphat.lawF
  Giaphat.lawF
  Top 200


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2016
  Tổng số bài viết (300)
  Số điểm: 1629
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 45 lần


  Chào bạn! Luật Gia Phát tư vấn cho bạn như sau:

  Để giải thể doanh nghiệp tư nhân, bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  - Quyết định giải thể do chủ doanh nghiệp ký tên.

  - Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

  - Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết.

  - Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế.

  - Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu.

  - Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Sở kế hoạch và đầu tư sẽ xem xét và giải quyết trong thời hạn 5 ngày.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-