Giải thể doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #473627 04/11/2017

  longhung78

  Sơ sinh

  Bạc Liêu, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Giải thể doanh nghiệp

  Xin chào luật sư! Doanh nghiệp đang nợ thuế và không nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế nên cơ quan thuế thực hiện đóng cửa mã số thuế trạng thái 03 theo quy định. Nay doanh nghiệp muốn thực hiện nộp hồ sơ giải thể cho cơ quan thuế thì cần làm thủ tục gì theo quy đinh của pháp luật hiện hành. Khi giải thể có phải nộp dứt điểm nợ thuế hay không? Hiện tại Doanh nghiệp còn đang nợ ngân hàng và đã thế chấp toàn bộ tài sản cho ngân hàng và hồ giải thể không nộp được bằng phương thức điện tử. /.
   
  4060 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #485920   28/02/2018

  TruongMinhToan
  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 9874
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 188 lần


  Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của mình tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
   
  Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.
   
  Bạn có thể quy tham khảo quy định sau:
  -  Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 về Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp:
  "1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
  a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp."
   
   - Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2014 Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp
   - Điều 204 Luật Doanh nghiệp 2014 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án
   
  Báo quản trị |  
 • #492644   26/05/2018

  Kimhang1302
  Kimhang1302
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/05/2018
  Tổng số bài viết (139)
  Số điểm: 1235
  Cảm ơn: 38
  Được cảm ơn 20 lần


  Chào bạn, 

  Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Doanh nghiệp chỉ giải thể trong các trường hợp sau:

  - Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

  - Theo quyết định Đại hội đồng cổ đông;

  - Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

  - Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án;

  Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

  Trường hợp doanh nghiệp bị giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì người quản lý có liên quan và doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

  Đối với doanh nghiệp có các đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thì trước khi thực hiện thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các đơn vị trực thuộc đó.

  Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp, trừ trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án được thực hiện như sau:

  1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

  2. Thông báo công khai quyết định giải thể

  3. Thanh lý tài sản và các khoản nợ của doanh nghiệp

  Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

  Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

  - Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

  - Nợ thuế;

  - Các khoản nợ khác.

  Trường hợp sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp mà vẫn còn tài sản thì phần còn lại được chia cho cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

  Làm thủ tục trả con dấu đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 và vẫn sử dụng mẫu con dấu do cơ quan công an cấp trước đó. 

  4. Làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế khi giải thể

  Đối với doanh nghiệp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án thì không thực hiện thủ tục Thông qua quyết định giải thể mà sẽ triệu tập cuộc họp để quyết định giải thể doanh nghiệp.

  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể.

  Bạn có thể xem chi tiết  công việc tại đây nhé

  Cập nhật bởi Kimhang1302 ngày 26/05/2018 12:50:16 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #493594   05/06/2018

  Giaphat.lawF
  Giaphat.lawF
  Top 500


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2016
  Tổng số bài viết (302)
  Số điểm: 1654
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 56 lần


  Chào bạn,

  Thắc mắc của bạn Luật Gia Phát xin được giải đáp như sau:

  Căn cứ khoản 2 Điều 201 Luật doanh nghiệp thì điều kiện giải thể doanh nghiệp đó là doanh nghiệp phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

  Khi tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp bắt buộc phải thanh toán hết các khoản nợ và tiến hành quyết toán thuế. Vì vậy, trường hợp doanh nghiệp của bạn vẫn còn nợ thuế thì sẽ không tiến hành thủ tục giải thể được. Hiện tại doanh nghiệp của bạn muốn giải thể thì bạn phải lập phương án thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.

  Về trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp:

  1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm có:

  - Thông báo về giải thể doanh nghiệp.

  - Quyết định giải thể doanh nghiệp;

  - Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

  - Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

  - Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  - Quyết định  thu hồi Giấy phép đăng kí kinh doanh đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể do bị thu hồi giấy phép đăng kí kinh doanh.

  2. Trình tự thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp:.

  Bước 1: Thông qua quyết định giải thể.

  Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể  tại Phòng đăng kí kinh doanh.

  Bước 3: Thực hiện thủ tục chấm dứt mã số thuế, quyết toán thuế.

  Bước 4: Thanh lý tài sản và các khoản nợ của công ty.

  Bước 5: Nộp hồ sơ giải thể tại phòng đăng kí kinh doanh.

  Bước 6: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

  Trân trọng!.

   
  Báo quản trị |