DanLuat 2015

Giải thể công ty cổ phần cần phải thực hiện những thủ tục nào?

Chủ đề   RSS   
 • #465102 20/08/2017

  giaphattran
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/10/2015
  Tổng số bài viết (167)
  Số điểm: 900
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 13 lần


  Giải thể công ty cổ phần cần phải thực hiện những thủ tục nào?

  Khi hoạt động kinh doanh không mang lại lợi nhuận, bù lỗ nhiều, doanh nghiệp không thực hiện việc chuyển đổi sang mô hình kinh doanh khác, bắt buộc phải giải thể. Tuy nhiên về nguyên tắc doanh nghiệp muốn giải thể cần phải thanh toán hết các khoản nợ, thanh lí các hợp đồng, có xác nhận mã số thuế của cơ quan thuế để nộp kèm hồ sơ lên Sở kế hoạch đầu tư...nhưng trình tự thực hiện các thủ tục giải thể của doanh nghiệp không phải đơn giản trong đó có thủ tục giải thể công ty cổ phần. vậy việc thực hiện giải thể công ty cổ phần cần phải trải qua những thủ tục như thê nào.

  Giải thể công ty cổ phần cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm những giấy tờ:

  -Thông báo về việc giải thể doanh nghiêp.

  -Biên bản và Quyết định họp Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp. 

  -Danh sách chủ nợ và số nơj đã thanh toán, gồm các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội.

  -Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi của người lao động được giải quyết.

  -Xác nhận của Ngân hàng nơi công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản và không nợ bất kì tài khoản ngân hàng, tổ chức cá nhân nào.

  -Giấy tờ chứng minh daonh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể thao quy định.

  -Thông báo của cơ quan Thuế về việc đã đóng mã số thuế hoặc có văn bản xác nhậnc ủa cơ quan Thuế khi chưa đăng kí.

  -Giấy chúng nhận của cơ quan Công aǹ về doanh nghiêpj đã nộp, hủy con dấu theo quy định hoặc có văn bản xác nhận của cơ quan Công an khi chưa khắc con dấu.

  -Bản gốc giấy chứng nhậ Đăng kí kinh doanh.

  -Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải th̉ể tŕonǵ đó có cam kết về việc đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm nợ thuế. giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động.

  -Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD

  Trình tự các bước thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần:

  Bước 1:

  Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này bao gồm các nội dung:

  -Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

  -Lý do giải thể.

  -Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khảon nợ của doanh nghiệp, thời hạn này không được vượt quá 6 thángkể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

  -Phương án giải quyết các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

  -Họ tên, chữ kí của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  Đại hội đồng cổ đông trực tiếp trực tiếp tổ chức thanh lí tài sản doanh nghiệp và lập biên bản về việc thanh lí tài sản trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

  Trong hạn 07 ngày kể từ ngày làm việc kể từ ngày được thông qua, quyết định giải thể được gửi tới cơ quan đăng kí kinh doanh cấp tỉnh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp. Đồng thời quyết định giải thể của doanh nghiệp phải đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điẹn tử trong ba số liên tiếp.

  Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ, số nợ, thời hạn, địa điểm, phương thức thanh toán số nợ đó, cách thức và phương án giải quyết của chủ nợ.

  Bước 2: Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toan thuế và đóng mã số thuế.

  Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng kí kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dặt trụ sở chính.

  Bước 4: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng kí kinh doanh cấp tỉnh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tiến hành thủ tục trả dấu cho cơ quan công an. Sau khi trả dấu, doanh nghiệp nộp văn bản của cơ quan công an xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc trả dấu cho cơ quan đăng kí kinh doanh. Kèm theo văn bản này, doanh nghiệp phải nộp bản báo cáo hoàn tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.

  Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng kí kinh doanh ra thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ dăng kí kinh doanh.

  Trên đây là trình tự các bước thực hiện thủ tục cũng như giấy tờ cần chuẩn bị trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp, hy vọng bài viết có thể giúp ích cho các bạn cần tìm hiểu về thủ tục giải thể doanh nghiệp.

   
  1407 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #465104   21/08/2017

  ksnb_ctr
  ksnb_ctr

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2015
  Tổng số bài viết (57)
  Số điểm: 480
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 5 lần


  Xin hỏi về thủ tục đăng bố cáo giải thể: trong trường hợp giải thể công ty cổ phần có bắt buộc phải đăng bố cáo giải thể và thời gian đăng trước bao nhiêu ngày thì có thể nộp hồ sơ giải thể lên phòng đăng ký kinh doanh? Trường hợp đăng bố cáo thì có phải đăng báo giải thể trên ba số báo liên tiếp không? Thời gian đăng báo nếu có trước ngày nộp hồ sơ bao nhiêu ngày?

  Và trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ làm thủ tục thông báo hủy mẫu dấu hay còn phải làm thủ tục nào khác với con dấu của công ty hay không?

   
  Báo quản trị |  
 • #465120   21/08/2017

  Sau khi đăng công bố quyết định Giải thể lên trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, doanh nghiệp bắt đầu đóng mã số thuế và thanh lý tài sản.... sau khi hết 30 ngày đăng công bố thì doanh nghiệp bắt đầu nộp hồ sơ giải thể lên Sở kế hoạch đầu tư.

  Trong trường hợp con dấu công ty đang sử dụng thuộc co quan công an cấp thì, sau khi nộp hồ sơ lên sở đợi khi nao có thông báo bổ sung thông tin thì khi đó doanh nghiệp đi trả dấu cho công an và nhận giấy xác nhận hủy con dấu, sau đó doanh nghiệp nộp bổ sung vào hồ sơ giaỉ thể.

  Nếu con dấu thuôc Sở KHĐT cấp thì nộp kèm hồ sơ giải thể là Thông báo hủy con dâu

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-