Giải quyết tình huống sau

Chủ đề   RSS   
 • #568399 27/02/2021

  Giải quyết tình huống sau

  A và B lấy nhau sinh được 3 người con là C, D, E. Vì bị bệnh bẩm sinh nên C chết ngay từ khi sinh ra. D lấy vợ là X và có con là Y. E lấy chồng là F và có con là K. Năm 2006, bà B chết, không để lại di chúc. Năm 2009  D chết. Năm 2020, ông A chết ( không để lại di chúc). Hãy chia di sản thừa kế ông A và bà B để lại. Biết rằng hai ông bà có một căn nhà trị giá 6 tỉ.

   

   
  175 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận