Giải quyết thôi việc đối với viên chức?

Chủ đề   RSS   
 • #549123 14/06/2020

  phungpham1973
  Top 200
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (332)
  Số điểm: 9580
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 118 lần


  Giải quyết thôi việc đối với viên chức?

  Cho tôi hỏi khi giải quyết cho thôi việc đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp có bắt buộc phải lập hội đồng giải quyết thôi việc không?

   
  174 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #551008   01/07/2020

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 75
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (885)
  Số điểm: 6210
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 124 lần


  Tại Khoản 3 Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
   
  "Điều 38. Giải quyết thôi việc
   
  ...
  3. Thủ tục giải quyết thôi việc
   
  a) Viên chức có nguyện vọng thôi việc có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
   
  b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc; nếu không đồng ý cho viên chức thôi việc thì trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
   
  c) Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này và đồng thời giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định tại Nghị định này."
   
  Theo quy định nêu trên thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp sẽ là người trực tiếp quyết định có đồng ý cho viên chức thôi việc hay không. Mình không thấy quy định gì liên quan đến việc thành lập hội đồng giải quyết thôi việc.
   
  Báo quản trị |  
 • #551023   01/07/2020

  TranThao0902
  TranThao0902
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2020
  Tổng số bài viết (201)
  Số điểm: 1185
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 10 lần


  Căn cứ Khoản 3 Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định trình tự giải quyết thôi việc đối với viên chức, cụ thể như sau:

  - Viên chức có nguyện vọng thôi việc có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  - Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc; nếu không đồng ý cho viên chức thôi việc thì trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định.

  - Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này và đồng thời giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định tại Nghị định này.

  Như vậy, viên chức có làm đơn thôi việc thì không cần phải lập hội đồng giải quyết thôi việc mà chỉ cần người đừng đầu đơn vị sự nghiệp xem xét và ra quyết định chấm dứt hợp đồng thôi việc.

   
  Báo quản trị |