DanLuat 2015

Giải quyết kiến nghị của một Đại biểu Hội đồng nhân dân như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #18852 29/08/2008

  vclong2008
  Top 500
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (124)
  Số điểm: 3327
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Giải quyết kiến nghị của một Đại biểu Hội đồng nhân dân như thế nào?

  Xin hỏi các bạn về mọi điều khi giải quyết kiến nghị của một Đại biểu Hội đồng nhân dân.
  Cần trao đổi sâu về:
  - Kiến nghị của Đại biểu HĐND có phải là KNTC không?
  - Thủ tục giải quyết kiến nghị của Đại biểu HĐND như thế nào, căn cứ vào đâu, có thể tham khảo ở đâu?
   
  2934 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #18853   02/09/2008

  BaoHacTu
  BaoHacTu
  Top 500
  Mầm

  Vĩnh Long, Việt Nam
  Tham gia:16/08/2008
  Tổng số bài viết (254)
  Số điểm: 915
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Kiến nghị của Đại biểu HĐND có phải là KNTC không? Từ KNTC có nghĩa là khiếu nại tố cáo phải không bạn #0560a6; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">vclong2008 ?

  Thực tế, kiến nghị được đưa ra trong cuộc họp, nằm trong nội dung cuộc họp và sẽ được giải quyết theo chương trình, kế hoạch quy định cụ thể trong cuộc họp.

  Khiếu nại, tố cáo cần thực hiện đúng thủ tục theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo do đó, trong mọi trường hợp, nếu nội dung vấn đề chưa được giải quyết hoặc người tham gia cuộc họp không có thẩm quyền giải quyết thì cần chuyển và ghi nhận bởi tổ chức, cá nhân hoặc chính đại biểu đó để thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo tại cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

  Điều 40 Luật tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 đã quy định:
  "
  Đại biểu Hội đồng nhân dân nhận được yêu cầu, kiến nghị của cử tri phải có trách nhiệm trả lời cử tri.

  Khi nhận được khiếu nại, tố cáo của nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết; đồng thời thông báo cho người khiếu nại, tố cáo biết.

  Trong thời hạn do pháp luật quy định, người có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản cho đại biểu Hội đồng nhân dân biết kết quả."

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-