DanLuat 2015

Giải quyết đất đai

Chủ đề   RSS   
 • #452618 26/04/2017

  duocmua

  Sơ sinh

  Sơn La, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Giải quyết đất đai

  cho mình xin hỏi luật sư tình huống sau:

  Vào ngày 20/4/2017 UBND xã mình có nhận được đơn của bản L có kiến nghị đến UBND xã đề nghị cấp bổ sung đất cho bản họ do bản L thiếu đất sản xuất, tuy nhiên các bản trong xã hiện điều đã được cấp bìa hết. cho hỏi?

  1. Đây có thuộc thẩm quyền của xã không?

  2. Nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của xã thì hướng giải quyết ntn?

  3. Hiện UBND xã có đề nghị thành lập 1 tổ đi giải quyết và giám sát việc này vậy có thành lập được ko? căn cứ ntn?

   
  2806 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #454922   28/05/2017

  toanvv
  toanvv
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (1253)
  Số điểm: 7022
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 342 lần
  Lawyer

  Trường hợp của bạn, tôi tư vấn như sau:

  * Theo quy định tại Điều 37 Luật đất đai 2003, thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện như sau :

  1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức; giao đất đối với cơ sở tôn giáo; giao đất, cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

  2. Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; giao đất đối với cộng đồng dân cư.

  3. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

  Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 37 không được ủy quyền.

  Như vậy, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn mà không có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

  Theo quy định thì thẩm quyền quản lý đất đai của UBND cấp xã trong các lĩnh vực sau:

  - Xác định nguồn gốc, tình trạng đất đai khi làm các thủ tục hành chính về đất đai như: Cấp giấy CNQSD đất; chuyển quyền sử dụng đất; bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất;

  - Trích lập quỹ đất công ích cấp xã trình HĐND duyệt;

  - Quản lý, sử dụng quỹ đất công ích đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng

  đất; - Ưu tiên cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thuê tối đa không quá 5 năm khi quỹ đất này chưa sử dụng.

  - Quả n lý, bảo vệ quỹ đấ t chưa sử dụng trê n địa bàn và đăng ký vào hồ sơ địa chính;

  - Đề xuất phương án sử dụng đất diện tích chưa sử dụng trình UBND cấp huyện duyệt

  - Phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định.

  - Phối hợp cùng cơ quan chuyên môn thiết lập, quản lý hồ sơ địa chính;

  - Sử dụng, bảo quản, khai thác thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính theo quy định của PL.

  - Lĩnh vực hoà giải tranh chấp đất đai 

  Còn theo Luật đất đai 2013 thì

  * Theo quy định tại Điều 59 Luật đất đai 2013, thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện như sau :

  1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức; giao đất đối với cơ sở tôn giáo; giao đất, cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

  2. Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; giao đất đối với cộng đồng dân cư.

  3. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

  Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 59 không được ủy quyền.

  Như vậy, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn mà không có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

  Theo quy định thì thẩm quyền quản lý đất đai của UBND cấp xã trong các lĩnh vực sau:

  - Xác định nguồn gốc, tình trạng đất đai khi làm các thủ tục hành chính về đất đai như: Cấp giấy CNQSD đất; chuyển quyền sử dụng đất; bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất;

  - Trích lập quỹ đất công ích cấp xã trình HĐND duyệt;

  - Quản lý, sử dụng quỹ đất công ích đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng

  đất; Ưu tiên cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thuê tối đa không quá 5 năm khi quỹ đất này chưa sử dụng.

  - Quản lý, bảo vệ quỹ đất chưa sử dụng trên địa bàn và đăng ký vào hồ sơ địa chính;

  - Đề xuất phương án sử dụng đất diện tích chưa sử dụng trình UBND cấp huyện duyệt

  - Phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định.

  - Phối hợp cùng cơ quan chuyên môn thiết lập, quản lý hồ sơ địa chính;

  - Sử dụng, bảo quản, khai thác thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính theo quy định của PL.

  - Lĩnh vực hoà giải tranh chấp đất đai 

  Nếu bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy liên lạc trực tiếp điện thoại với tôi để được tư vấn cụ thể hơn

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 1900 6280

  Website: http://luatsuhanoi.org; http://luatsutuvanluat.org ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  
 • #455236   30/05/2017

  maitran122
  maitran122

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/05/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  gia đình em hiện nay đang có tranh chấp với một hộ khác và muốn đo đạc lại theo sổ đỏ nhưng hộ kia lấy lí do là sổ đỏ để trong ngân hàng thế chấp khoản vay không đưa ra được để giải quyết , em không biết có cách nào để yêu cầu đưa ra sổ đỏ hoặc bản sao không ạ ? 

   
  Báo quản trị |  
 • #455297   31/05/2017

  toanvv
  toanvv
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (1253)
  Số điểm: 7022
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 342 lần
  Lawyer

  Theo Khoản 3 Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP: “Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

  Như vậy để trích sao hồ sơ địa chính, trích đo địa chính, trích lục bản đồ địa chính để giải quyết vụ việc, bạn cần nộp hồ sơ cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất UBND quận, huyện

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 1900 6280

  Website: http://luatsuhanoi.org; http://luatsutuvanluat.org ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 1900 6280

Website: http://luatsuhanoi.org; http://luatsutuvanluat.org ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

0 Thành viên đang online
-