Giải đáp một số thuật ngữ liên quan đến "chậm bàn giao đất"

Chủ đề   RSS   
 • #492566 25/05/2018

  dhlaw

  Male
  Sơ sinh


  Tham gia:20/11/2015
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1 lần


  Giải đáp một số thuật ngữ liên quan đến "chậm bàn giao đất"

  Thụât ngữ "chậm bàn giao đất" .

  "tổ chức" thì có mặc định luôn là phải "thực hiện" ,

  "thực hiện trách nhiệm" là sao? 

  K3 Đ43 Lụât Đầu Tư 2014 : "3. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư."

  Đ45 NĐ 15/2015/NĐ-CP :Chuẩn bị mặt bằng xây dựng.

  1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức giải phóng mặt bằng và hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, hợp đồng dự án và các hợp đồng liên quan.

  2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trách nhiệm quy định tại Khoản 1 Điều này. "

  TRUỚC TIÊN, tôi sẽ nêu cách hiểu của mình về  các cụm từ "chậm bàn giao đất" , "tổ chức", "thực hịên trách nhiệm" ở đây, trong truờng hợp cụ thể quy định tại các điều lụât trên như sau:

  Chậm bàn giao đất : là khi khu đất cần bàn giao đó đã sạch rồi, mà vì lí do  gì đó nhà nuớc chưa chịu  bàn giao đất cho nhà đầu tư, thì khoảng thời gian đó mới đựoc xem là chậm bàn giao đất.

  Còn chậm bàn giao đất có đựoc hiểu khi đất đó chưa sạch, còn phải đợi giải toả mặt bằng nữa thì khoảng thời gian nhà nuớc giải toả mặt bằng cho đất sạch rồi mới giao cho nhà đầu tư thì khoảng thời gian "giải toả mặt bằng" có đựoc xem là chậm bàn giao đất hay không? 

  vd: đất này là đất do nhà nuớc đã quản lí rồi, đất công viên thuộc sở hữu nhà nuớc, nay nhà đầu tư muốn xây lên ở đất công viên này khu vui chơi-thuơng mại-giải trí. thì đất công viên đó cần phải giải toả mặt bằng thì mới giao đất sạch cho nhà đầu tư đuợc, thì khoảng thời gian nhà nuớc giải toả mặt bằng (dỡ bỏ công trình xây dựng trên mảnh đất đó, phá hủy các cây xanh,..công tác cần thiết để giải toả mặt bằng) thì trong thời gian đó có đuợc xem là chậm bàn giao đất không? 

  Tổ chức giải phóng mặt bằng : là cơ quan có thẩm quyền chỉ đứng ra tổ chức giải phóng mặt bằng chứ không thực hiện giải phóng mặt bằng. Việc thực hịên giải phóng mặt bằng vẫn có thể giao cho nhà đầu tư làm.

  Tổ chức : là một buổi thông báo công khai cho mọi ngừoi dân địa phuơng đang sử dụng mảnh đất công viên đó buôn bán hay vui chơi biết để hợp tác với phía nhà đầu tư cho công tác thực hiện giải phóng mặt bằng mà nhà nuớc đã giao cho họ làm .

  Thực hiện : phá dỡ các công trình trên công viên, cây xanh, bãi xe, san lấp tất cả để đất sạch chuẩn bị cho việc xây dựng công trình khu vui chơi giải trí thuơng mại. 

  Thực hịên trách nhịêm : khác với "thực hiện giải phóng mặt bằng" , sau khi tổ chức giải phóng mặt bằng xong, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm giám sát tiến độ, mọi hoạt động giản toả mặt bằng của nhà đầu tư để hỗ trợ kịp thời nếu có khó khăn trong công tác giải toả của nhà dầu tư, chứ không trực tiếp giải toả mặt bằng. 

  KHông biết cách hiểu của tôi về các thụât ngữ trên quy định trong điều lụât như vậy có đúng không?

  Mong a/c/e lụât giải đáp giúp thắc mắc trên. Xin cảm ơn. 

   
  1545 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận