Giá trị pháp lý của Hồ sơ địa chính

Chủ đề   RSS   
 • #500535 26/08/2018

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 8149
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 449 lần


  Giá trị pháp lý của Hồ sơ địa chính

  Hồ sơ địa chính là gì?

  Hồ sơ địa chính được hiểu là tập hợp tài liệu thể hiện thông tin chi tiết về hiện trạng và tình trạng pháp lý của việc quản lý, sử dụng các thửa đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai và nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Hồ sơ được định nghĩa tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT như sau:

  Hồ sơ địa chính là tập hợp tài liệu thể hiện thông tin chi tiết về hiện trạng và tình trạng pháp lý của việc quản lý, sử dụng các thửa đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai và nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

   Và, theo quy định của Luật Đất đai 2013 thì Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính và việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; lộ trình chuyển đổi hồ sơ địa chính dạng giấy sang hồ sơ địa chính dạng số.

  Thành phần của hồ sơ địa chính

  - Đối với địa phương xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính: Hồ sơ địa chính được lập dưới dạng số và lưu trong cơ sở dữ liệu đất đai, gồm có các tài liệu sau đây:

  + Tài liệu điều tra đo đạc địa chính gồm bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai;

  + Sổ địa chính;

  + Bản lưu Giấy chứng nhận.

  - Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính: hồ sơ địa chính gồm có:

  a) Các tài liệu và sổ mục kê đất đai về điều tra đo đạc địa chính gồm bản đồ địa chính, Bản lưu Giấy chứng nhận và sổ mục kê đất đai lập dưới dạng giấy và dạng số (nếu có);

  b) Sổ địa chính được lập dưới dạng giấy hoặc dạng số;

  c) Sổ theo dõi biến động đất đai lập dưới dạng giấy.

  Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính

  Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định rất rõ như sau:

  - Hồ sơ địa chính làm cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác định quyền và nghĩa vụ của người được Nhà nước giao quản lý đất theo quy định của pháp luật đất đai.

  - Hồ sơ địa chính dạng giấy, dạng số đều có giá trị pháp lý như nhau.

  -Trường hợp có sự không thống nhất thông tin giữa các tài liệu của hồ sơ địa chính thì phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu các tài liệu trong hồ sơ địa chính và hồ sơ thủ tục đăng ký để xác định thông tin có giá trị pháp lý làm cơ sở chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính.

  -Trường hợp thành lập bản đồ địa chính mới thay thế tài liệu, số liệu đo đạc đã sử dụng để đăng ký trước đây thì xác định giá trị pháp lý của thông tin như sau:

  + Trường hợp đã cấp đổi Giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính mới thì xác định giá trị pháp lý thông tin theo kết quả cấp đổi Giấy chứng nhận;

  + Trường hợp chưa cấp đổi Giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính mới thì xác định như sau:

     *Các thông tin về người sử dụng đất, thông tin về quyền sử dụng đất được xác định theo Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không thể hiện thông tin thì xác định theo sổ địa chính và hồ sơ thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;

     *Các thông tin về đường ranh giới (hình thể, kích thước cạnh thửa, tọa độ đỉnh thửa), diện tích của thửa đất được xác định theo bản đồ địa chính mới; trường hợp đường ranh giới thực tế của thửa đất trên bản đồ địa chính mới đã có biến động so với ranh giới thể hiện trên Giấy chứng nhận đã cấp thì thông tin pháp lý về đường ranh giới và diện tích sử dụng đất được xác định theo Giấy chứng nhận đã cấp.

   
  6857 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #521533   24/06/2019

  Xin hỏi Luật !

  Tôi đang sử dụng thửa đất 800m2 (trong đó 320m2 có sổ đỏ còn lại chưa được chính quyền cấp sổ đỏ). Năm 2013 Sở TN&MT về kiểm kê, đo hiện trạng và lập Hồ sơ địa chính có vị trí số thửa và diện tích và tên người sử dụng cùng hồ sơ kê khai với sở TN&MT là 800m2. Đã đóng thuế đất phi nông nghiệp (đất ở nông thôn) thuế sử dụng đất hàng năm. Nay 2019 UBND xã không cho đóng thuế phần diện tích cả thửa đất 800 m2 mà chỉ cho đóng thuế là 320m2 theo sổ đỏ cũ được cấp. Vậy xin hỏi Luật sư việc đóng thuế sử dụng đất (thuế đất ở nông thôn) căn cứ vào sổ đỏ hay hồ sơ địa chính?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chinhuu_h vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/06/2019)