Giá tính lệ phí trước bạ và nhà và đất?

Chủ đề   RSS   
 • #352731 28/10/2014

  htphuctth

  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2012
  Tổng số bài viết (24)
  Số điểm: 255
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 6 lần


  Giá tính lệ phí trước bạ và nhà và đất?

  Theo quy định tại khoản 1 và 2, Điều 3, Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ có quy định như sau:

  Điều 3. Sửa đổi điều 5, Chương II như sau:

  Giá tính lệ phí trước bạ là giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

  1. Nguyên tắc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ:

  a) Đối với đất:

  Giá đất tính lệ phí trước bạ là giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ.

  b) Đối với nhà:

  Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, xây dựng giá tính lệ phí trước bạ nhà, căn cứ giá thực tế xây dựng "mới" một (01) m2 sàn nhà đối với từng cấp nhà, hạng nhà để xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và áp dụng tại địa phương.

  …..

  2. Căn cứ xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ:

  a) Đối với đất:

  Căn cứ xác định giá trị đất tính lệ phí trước bạ là diện tích đất chịu lệ phí trước bạ và giá đất tính lệ phí trước bạ.

  Đối với đất mua theo phương thức đấu giá đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hoá đơn bán hàng.

  b) Đối với nhà:

  Căn cứ xác định giá trị nhà tính lệ phí trước bạ là diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ và giá 01 mét vuông nhà tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm tính lệ phí trước bạ.”

  Nhưng tại khoản 1, Điều 1, Quyết định 2630/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế quy định về việc tính lệ phí trước bạ nhà, công trình kiến trúc, thuê thầu xây dựng nhà, công trình kiến trúc và kinh doanh bất động sản trên tỉnh Thừa Thiên Huế có quy định như sau:

   “ Điều 1. Lệ phí trước bạ nhà, công trình kiến trúc; thuế thầu xây dựng nhà, công trình kiến trúc và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh

  1. Lệ phí trước bạ nhà, công trình:

  1.1. Giá trị nhà, công trình tính lệ phí trước bạ là giá trị nhà, công trình thực tế chuyển nhượng trên thị trường tại thời điểm tính lệ phí trước bạ.

  Trường hợp không xác định được giá trị thực tế chuyển nhượng hoặc kê khai giá trị thực tế chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường thì áp dụng Bảng giá tối thiểu xây dựng nhà, công trình kiến trúc quy định tại Điều 2 Quyết định này”

  Và Tại Khoản 11, Điều 1, Quyết định 58/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có quy định giá đất:

  “ Điều 1. Phạm vi áp dụng

  ……

  11. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất”.

  Như vậy theo Quyết định 2630/QĐ-UBND và QĐ 58/2013/QĐ-UBND của Tỉnh Thừa Thiên Huế thì quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà và đất là giá theo giá thị trường, giá kê khai, giá thỏa thuận. Nếu giá thị trường, giá tự kê khai, giá thỏa thuận mà thấp hơn giá của UBND tỉnh quy định thì giá tính lệ phí trước bạ là giá của UB quy định. Điều này trái ngược với quy định của Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. 

  Mặc khác theo quy định, văn bản nào có hiệu lực cao hơn thì áp dụng văn bản đó (Trong trường hợp này hiệu lực của Nghị định Chính Phủ cao hơn quyết định của UBND tỉnh). Tuy nhiên trong Nghị định 45/2011 nêu giá tính lệ phí trước bạ là giá của UBND tỉnh quy định, mà tỉnh Thừa Thiên Huế quy định là áp giá thị trường nếu giá thị trường cao hơn giá UB và ngược lại nếu giá thị trường thấp hơn thì áp giá UB. Quy định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trái ngược hoàn toàn với quy định của Nghị định 45/2014/NĐ-CP. 

  Mong các bạn tư vấn giúp, trong trường hợp này áp giá nào là chính xác nhất.

   

   

   
  4617 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #354519   05/11/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Trong trường hợp này đúng là văn bản của tỉnh Thừa Thiên Huế có sai.

  Quyết định 2630/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 quyết định này ban hành trước Thông tư 34/2013/TT-BTC bỏ qua.

  Quyết định 58/2013/QĐ-UBND ban hành sau Thông tư 34/2013/TT-BTC nhưng vẫn có quy định tính thuế dựa trên giá thị trường là sai.

  Giá chuyển nhượng thực tế chỉ áp dụng cho tính giá trị của tài sản khác ngoài nhà và đất trừ một số trường hợp đặc biệt mà thôi.

  Theo quy định trong trường hợp văn bản có quy định khác nhau thì sẽ áp dụng văn bản có giá trị pháp lý cao hơn, trong trường hợp này là áp dụng Thông tư 34/2013

   
  Báo quản trị |