giá của hợp đồng dịch vụ

Chủ đề   RSS   
  • #411195 26/12/2015

    giá của hợp đồng dịch vụ

    Trong hợp đồng dịch vụ, trong trường hợp hai bên không thỏa thuận về giá, dịch vụ thì xuất hiện lần đầu tiên, giá của hợp đồng này sẽ được xác định như thế nào?

     
    3015 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận