Ghi nhận doanh thu xây lắp của của dự án bất động sản

Chủ đề   RSS   
 • #450128 22/03/2017

  Ghi nhận doanh thu xây lắp của của dự án bất động sản

  Công ty tôi là doanh nghiệp được giao thực hiện dự án khu đô thị, UBND tỉnh giao đất chưa đầu tư hạ tầng, đơn vị tự bỏ tiền để hoàn thành hạ tầng dự án (tổng mức đầu tư hạ tầng khoảng 200 tỷ đồng).

  - Để thi công hạ tầng doanh nghiệp giao khoán cho 02 đội xây lắp trực thuộc Công ty thi công. Hai đơn vị thi công trong vòng 02 năm, mỗi năm sản lượng được 100 tỷ.

  Tôi muốn hỏi, Công ty tôi có được ghi nhận doanh thu xây lắp hàng năm không? nếu được ghi nhận doanh thu thế nào thì đúng quy định.

   
  1276 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận