Em muốn tố cáo VPCP nhờ anh em dân luật tham vấn

Chủ đề   RSS   
 • #345348 19/09/2014

  anhminhhh
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2013
  Tổng số bài viết (192)
  Số điểm: 3407
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 59 lần


  Em muốn tố cáo VPCP nhờ anh em dân luật tham vấn

  TỐ CÁO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ HAY TỐ CÁO BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ, HAY TỐ CÁO AI

   
  Theo Luật, VPCP là cơ quan có trách nhiệm thực hiện việc đăng Công báo nước CHXHCN Việt Nam. Theo quy định của pháp luật, VPCP có 15 ngày để đăng kể từ ngày nhận văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan ban hành gửi đăng (cơ quan ban hành có 02 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành để gửi cơ quan công báo). Cũng theo quy định của pháp luật thì thời điểm đăng công báo in cùng thời điểm với công báo điện tử nên không thể viện lý do là em đăng bản in rồi còn bản giấy chúng em chưa kịp. Nói thế là nói phét. 
   
  Thực tế, một văn bản quy phạm pháp luật ban hành ngày 17/7/2014 thì đến 30/9/2014 (tức sau 43 ngày, như vậy chậm gần 26 ngày) để đăng công báo. Thế là không đúng quy định của pháp luật. Nay em muốn đưa vụ này ầm lên thì xin được anh chị em cô bác tham vấn giúp em:
   
  - Tố cáo ai
  - Tố cáo về hành vi gì
  - Liệu em phải lưu ý những gì để phòng ngừa trường hợp bị phản tố?
   
  Em rất cám ơn! 

   

   
  4407 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #345529   19/09/2014

  anhminhhh
  anhminhhh
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2013
  Tổng số bài viết (192)
  Số điểm: 3407
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 59 lần


  Nghị định số 100/2010/NĐ-CP

  "Điều 10. Thời hạn gửi văn bản đăng Công báo 

  1. Thời hạn gửi văn bản đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  a) Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành"

  "Điều 13. Thời hạn đăng văn bản trên Công báo 

  1. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được văn bản, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm đăng văn bản đó trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  3. Việc đăng văn bản trên Công báo điện tử được thực hiện đồng thời với việc đăng văn bản đó trên Công báo in và từ cùng một cơ sở dữ liệu."

   

   
  Báo quản trị |  
 • #345543   19/09/2014

  tuantobe
  tuantobe

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/12/2011
  Tổng số bài viết (56)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 16 lần


  bạn tìm hiểu Pl về trách nhiệm xử lý hành vi này chưa? tố cáo rồi thì hành vi này có bị xử lý như thế nào không?

  Nguyễn Văn Tuân

  SĐT: 096.653.9886

   
  Báo quản trị |  
 • #345559   20/09/2014

  anhminhhh
  anhminhhh
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2013
  Tổng số bài viết (192)
  Số điểm: 3407
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 59 lần


  Vì tầm quan trọng cực kỳ lớn của việc đăng công báo đúng thời hạn, cứ mỗi 1 văn bản đăng công báo chậm dù chỉ một vài ngày em cũng tố cáo thành một trường hợp cá biệt, nâng vụ tố cáo đối với VPCP lên thành con số khổng lồ. Trước mắt là để đáp ứng yêu cầu của pháp luật: "Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng Công báo; văn bản quy phạm pháp luật không đăng Công báo thì không có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước và ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh", thứ hai là để nắn cán bộ khi hưởng lương từ tiền thuế của nhân dân thì phải làm đúng bổn phận của mình, và thứ ba cái này k cần thiết lắm nhưng cũng cần đó là nhận khen thưởng đối với những tố cáo đúng sự thật. Sao chả có thành viên nào có ý kiến thế nhỉ, gần 24h trôi qua rồi Danluat chỉ có đi nghiên cứu về pháp luật hình sự, dân sự mà bỏ qua hành chính à?

   
  Báo quản trị |  
 • #345737   21/09/2014

  anhminhhh
  anhminhhh
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2013
  Tổng số bài viết (192)
  Số điểm: 3407
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 59 lần


  anhminhhh viết:

  ...

  - Tố cáo ai

   

  Nghị định Công báo

  "Điều 9. Cơ quan Công báo

  1. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm xuất bản Công báo in nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xuất bản Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

  2. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm xuất bản Công báo in cấp tỉnh và xuất bản Công báo điện tử cấp tỉnh lên Cổng/Trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh."

  Luật Tố cáo

  "Điều 2. Giải thích từ ngữ

  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

  1. Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

  2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

  3. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực là việc công dân báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đối với việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

  4. Người tố cáo là công dân thực hiện quyền tố cáo.

  5. Người bị tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo.

  6. Người giải quyết tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

  7. Giải quyết tố cáo là việc tiếp nhận, xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo."

  ---
   
  E hèm, từ Nghị định và Luật em suy ra người bị tố cáo là Văn phòng Chính phủ có đúng k nhỉ?

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #345765   21/09/2014

  anhminhhh
  anhminhhh
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2013
  Tổng số bài viết (192)
  Số điểm: 3407
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 59 lần


  Thêm căn cứ nữa cho vững chãi:

  Nghị định số 74/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
   
  "Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
   
  3. Bảo đảm thông tin:
   
  đ) Quản lý, xuất bản và phát hành Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;"
   
   
  Lúc đầu em cứ sợ bị đẩy trách nhiệm xuống cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhưng em đọc qua các Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg, số 49/2013/QĐ-TTg (sửa đổi) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, em thấy phải trảm thằng VPCP mới trúng đích. Vậy giờ em đã xác định "người bị tố cáo" là VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ. Yes, còn tiếp theo đây mong anh chị em cô bác giúp em tìm tiếp về "hành vi vi phạm pháp luật" của người bị tố cáo là gì ạ. ^_^ Believe in you all :)
   
  Báo quản trị |