Em có bài tập về chia di sản thừa kế mong mọi nguoi giúp

Chủ đề   RSS   
 • #490084 20/04/2018

  Phanvanthuanghost

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/04/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Em có bài tập về chia di sản thừa kế mong mọi nguoi giúp

  Ông khải và bà ba kết hôn với nhau và tạo lập được một khối tài sản chung trị giá 3 tỷ đồng,ông có tài sản riêng là 1 tỷ đồng.ông khải và bà ba có ba người con là anh Hải(30 tuổi),anh Dũng(26 tuổi),chị ngân(24 tuổi).Ngoài ra ông khải còn chung sống như vợ chồng với bà Lào từ năm 2005 và có một người con riêng là bé Nhàn(11 tuổi).Chị Ngân kết hôn với anh Hiếu và có con chung là Hạnh. Bố mẹ ông khải chết trước ông khải. Năm 2016 anh Dũng chết do bệnh nặng không để lại di chúc và không có tai sản. Ngày 2/11/2017,ông khải chết có để lại di chúc cho con gái là chị Ngân và cháu ngoại là Hạnh được hưởng toàn bộ di sản của ông trong phần tài sản chung với bà ba. Ông khải nợ ông tèo số tiền 300 triệu. Hãy chia di sản thừa kế của ông khải.
  Cập nhật bởi Phanvanthuanghost ngày 20/04/2018 11:32:00 PM
   
  2093 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #490098   21/04/2018

  GHLAW
  GHLAW
  Top 200
  Male
  Lớp 3

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/11/2016
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 4787
  Cảm ơn: 424
  Được cảm ơn 210 lần


  Gửi bạn một số căn cứ tham khảo!

  Theo quy địnhh tại Bộ luật dân sự 2015

  “Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

  1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

  a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; …

  Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

  1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

  a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;….

  2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau

  Điều 658. Thứ tự ưu tiên thanh toán

  Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:

  8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân….”

  Một vài căn cứ lưu ý, bạn có thể tham khảo áp dụng ! 

   

   

  Cập nhật bởi GHLAW ngày 21/04/2018 10:32:46 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #490103   21/04/2018

  sieucamau
  sieucamau

  Sơ sinh

  Cà Mau, Việt Nam
  Tham gia:28/09/2014
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Bước 1 xác định di sản của người chết để lại:

  3 tỷ (tài sản chung) => ông Khải để lại 1 tỷ 5

  tài sản riêng 1 tỷ nữa => Di sản ông K để lại là 2 tỷ 5. Tuy nhiên do ông K nợ ông T 300tr (theo đề thì đây là khoản nợ riêng chứ ko phải nợ chung của 2 vc nên ko thể trừ từ khối tài sản 3 tỷ đc) => Di sản để lại: 2ty5 - 300tr = 2ty2

  Vậy di sản ông K để lại là 2 tỷ 200 triệu đồng.

  Bước 2. Xác định xem di sản sẽ chia theo di chúc hay PL. 

  - Ở đây là chia theo DC tuy nhiên có điều 644 nên di chúc này đã vô hiệu 1 phần

  Bước 3. Tính suất nếu chia theo PL (Việc này là để tính phần di sản mà bà 3 và cháu Nhàn đc hưởng: 2/3 suất đấy)

  Từ kết quả B3 thì ra số tiền bà 3, cháu Nhàn đc nhận = X. Số tiền X này lấy từ phần di sản là 2ty2 mà Nhân, Hạnh đc nhận.

  Chốt kết quả phân chia

  - Bà 3 nhận dc 1ty5 + X

  - Cháu Nhàn đc X

  - Nhân + Hạnh đc: 2 tỷ 2 - (X+X)

  Cập nhật bởi sieucamau ngày 21/04/2018 11:15:33 SA
   
  Báo quản trị |