Ebook Thuế Phiên bản 2016

Chủ đề   RSS   
 • #410816 23/12/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Ebook Thuế Phiên bản 2016

   
  Ebook Thuế Phiên bản 2016 của Thầy Đào Thụy Hưng - Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh xin chia sẻ đến các bạn
   
  Nội dung cập nhật, gồm có:
   
  ☀ I. NGHỊ ĐỊNH:
   
  1. Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (hiệu lực 01/01/2016).
   
  2. Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
   
  3. Nghị định hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.
   
  4. Nghị định hợp nhất 39/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành.
   
  ☀ II. THÔNG TƯ:
   
  1. Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
   
  2. Thông tư số 195/20 15/TT- BTC ngày 24/11/2015 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
   
  3. Thông tư 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
   
  4. Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Bộ Tài chính.
   
  5. Thông tư 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
   
  6. Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế tài nguyên;
   
  7. Thông tư 140/2015/TT-BTC ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.
   
  8. Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế của Bộ Tài chính.
   
  9. Thông tư số 25/VBPQ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/09/2015 hợp nhất 03 thông tư hướng dẫn về trước bạ (hợp nhất:Thông tư số 124/2011/TT-BTC; Thông tư số 34/2013/TT-BTC; Thông tư số 140/2013/TT-BTC).
   
  10. Thông tư 26/VBHN-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/09/2015 hợp nhất 04 thông tư hướng dẫn về thuế TNDN (hợp nhất: Thông tư số 78/2014/TT-BTC ; Thông tư số 119/2014/TT-BTC; Thông tư số 151/2014/TT-BTC; Thông tư số 96/2015/TT-BTC).
   
  11. Thông tư 16/VBHN-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 17/6/2015 hợp nhất 04 thông tư hướng dẫn về thuế GTGT (hợp nhất: Thông tư số 219/2013/TT-BTC; Thông tư số 119/2014/TT-BTC; Thông tư số 151/2014/TT-BTC; Thông tư số 26/2015/TT-BTC).
   
  12. Thông tư 18/VBHN-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 19/6/2015 hợp nhất 04 thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế (hợp nhất: Thông tư số 156/2013/TT-BTC; Thông tư số 76/2014/TT-BTC; Thông tư số 77/2014/TT-BTC; Thông tư số 119/2014/TT-BTC; Thông tư số 151/2014/TT-BTC; Thông tư số 26/2015/TT-BTC).
   
  13. Thông tư 17/VBHN-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 17/6/2015 hợp nhất 03 Thông tư hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: Thông tư số 39/2014/TT-BTC; Thông tư số 119/2014/TT-BTC; Thông tư số 26/2015/TT-BTC;
   
  14. Thông tư 04/VBHN-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/02/2015 hợp nhất 03 thông tư về thuế thu nhập cá nhân: Thông tư số 111/2013/TT-BTC; Thông tư số 119/2014/TT-BTC; Thông tư số 151/2014/TT-BTC.
   
  15. Thông tư 58/VBHN-BTC hợp nhất thông tư hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại.
   
   
   
   
  1. Quyết định 2465/2015 ngày 23/11/2015 Về việc đính chính Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.
   
  2. Quyết định số 2351/QĐ-TCT ngày 11/12/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế.
   
  3. Quy chế phối hợp 2176A/QCPH-TCT-TCTK ngày 10/11/2015 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê quy định việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê.
   
  ☀ IV. CÔNG VĂN:
   
  1. Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 V/v hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế của Tổng Cục thuế.
   
  2. Công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 V/v Tổ chức thực hiện lập bộ thuế khoán năm 2016 của Bộ Tài chính.
   
  ➡ EBOOK THUẾ Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh
   
   
  20600 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #411507   29/12/2015

  Tôi đã tải nhưng không giải nén được. Cách nào để khắc phụ c,  

   
  Báo quản trị |  
 • #411512   29/12/2015

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14453)
  Số điểm: 100124
  Cảm ơn: 3308
  Được cảm ơn 5113 lần
  SMod

  lucamranh viết:

  Tôi đã tải nhưng không giải nén được. Cách nào để khắc phụ c,  

  Bạn tải lại đi, chắc bị lỗi đường truyền gì đó.

  Nếu vẫn cứ không giải nén được thì hãy nhờ ai đó rành IT giúp.

   
  Báo quản trị |  
 • #411701   30/12/2015

  mynhanke
  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  󾁃󾁃 [QUÀ TẶNG ĐẦU NĂM DƯƠNG LỊCH DÀNH CHO GIA ĐÌNH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - THUẾ - LUẬT - NHÂN SỰ] 󾁃󾁃 
   
  ☀ ☀ ☀  EBOOK THUẾ - Phiên bản: 2016 được Thầy Đào Thụy Hưng chia sẻ.
  Thay mặt  cộng đồng  xin gửi lời cám ơn Thầy, chúc Thầy cùng gia đình bước  sang năm mới gia đình AN KHANG - HẠNH PHÚC - THỊNH VƯỢNG 
   
  ☀ ☀ ☀  EBOOK THUẾ - Phiên bản: 2016, Tập tin dung lượng: 48.64 MB, Cập nhật: 
  ⬇⬇⬇ 
   
  󾭗 I. LUẬT
   
  ✔ 1.    Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về Phí và Lệ phí (hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017).
  ✔ 2.      Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội (hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017).
  ✔ 3.     Luật thống kê số 89/2015/QH13  ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội (hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016).
   
  󾭗󾭗 II. NGHỊ ĐỊNH:
   
  ✔ 1.    Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.
  ✔ 2.    Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (hiệu lực 01/01/2016).
  ✔ 3.    Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
  ✔ 4.    Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
  ✔ 5.    Nghị định hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.
  ✔ 6.    Nghị định hợp nhất 39/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành.
   
  󾭗󾭗󾭗 III. THÔNG TƯ:
   
  ✔ 1.    Thông tư 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
  ✔ 2.    Thông tư 134/2015/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 11/2015/QĐ-TTg về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
  ✔ 3.    Thông tư 129/2015/TT-BTC về hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
  ✔ 4.    Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
  ✔ 5.    Thông tư số 195/20 15/TT- BTC ngày 24/11/2015 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
  ✔ 6.    Thông tư 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
   
  󾭗󾭗󾭗󾭗 IV. QUYẾT ĐỊNH - QUY CHẾ:
   
  ✔ 1.    Quyết định 2465/2015 ngày 23/11/2015  Về việc đính chính Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.
  ✔ 2.    Quyết định số 2351/QĐ-TCT ngày 11/12/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế.
  ✔ 3.    Quy chế phối hợp 2176A/QCPH-TCT-TCTK ngày 10/11/2015 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê quy định việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê.
   
  󾭗󾭗󾭗󾭗󾭗 V. CÔNG VĂN:
   
  ✔ 1.    Công văn 12568/BTC-CĐKT năm 2015 giải thích nội dung Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
  ✔ 2.    Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015  V/v hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế của Tổng Cục thuế.
  ✔ 3.    Công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 V/v Tổ chức thực hiện lập bộ thuế khoán năm 2016 của Bộ Tài chính.
    
   
  ----------------- Cung cấp miễn phí tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh ---------------
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mynhanke vì bài viết hữu ích
  Mrhoangchung (30/12/2015)
 • #411711   30/12/2015

  Xin chào! Phần mềm rất hữu ích. Nhưng tải về vào chi tiết nội dung không mở được file đuôi mht còn đuôi file htm thì mở được. Thank!

   
  Báo quản trị |  
 • #411731   30/12/2015

  mynhanke
  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Mrhoangchung viết:

  Xin chào! Phần mềm rất hữu ích. Nhưng tải về vào chi tiết nội dung không mở được file đuôi mht còn đuôi file htm thì mở được. Thank!  Chào bạn,
   

  ─────────────────────────────────
     Trường hợp này không mở được, báo lỗi => “Navigation to the webpage was canceled”
  ─────────────────────────────────
  ♫ ♫ ♫ Cách khắc phục, xử lý lỗi trên:

  1.- Chuột phải file (.chm) trong Windows Explorer chọn Properties.
  2.- Ngay góc bên dưới của cửa số Properties sẽ trong thấy thông báo security "This file came from another computer and might be blocked to help protect this computer". Click chọn Unblock.
  3.- Click chọn Apply và OK
  Ngoài ra, có một số trường hợp mở (tập tin dạng chm) lên xuất hiện thông báo: "Always ask before opening this file". Hãy tít vào và đánh dấu bỏ đi để mỗi lần mở tập tin dạng (Ebook.chm) sẽ không còn hiển thi thông báo này nữa.

  ➳ Chú ý: Khi load về các bạn tránh đặt ở thư mục có dấu chữ tiếng Việt, sách ebook điện tử sẽ không mở ra được
  ─────────────────────────────────
  ♫ ♫ ♫ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

  - Tại mục Content: khi mở từng mục trong Ebook tên viết tắt các văn bản sẽ hiện ra ở cửa sổ bên trái, kích kép vào viết tắt văn bản thì nội dung văn bản sẽ hiện lên ở bên phải cửa sổ.

  - Tìm kiếm một cụm từ trong văn bản: tại nội dung văn bản trong cửa số bên phải bấm phím “Ctrl + F” và gõ cụm từ cần tìm vào ô “Find what” rồi bấm “Find Next”.

  - Để quay lại văn bản vừa mở lúc trước bấm biểu tượng Back hoặc Forward.
  - Kết xuất nguyên bản văn bản, mẫu biểu ra Microsoft Office Word: vào Mục lục.
  - In văn bản: Vào Option rồi chọn Print hoặc chọn biểu tượng máy in trên thanh công cụ.
  - Copy văn bản: Dùng chuột “bấm + giữ + kéo chuột” trên một vùng văn bản, nếu chọn toàn văn bản bấm “Ctrl + A” sau đó kích phải chuột chọn copy hoặc bấm “Ctrl + C”.

  Sau khi copy có thể dán (paste) vào ứng dụng của Microsoft Office ví dụ Microsoft Office Word hay Microsoft Office Excel

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mynhanke vì bài viết hữu ích
  accdnp (04/08/2016)
 • #411735   30/12/2015

  mynhanke
  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Mrhoangchung viết:

  Xin chào! Phần mềm rất hữu ích. Nhưng tải về vào chi tiết nội dung không mở được file đuôi mht còn đuôi file htm thì mở được. Thank!  Sau khi bạn làm xong các hướng dẫn để khắc phục lỗi, bạn sẽ mở được tất cả các tập tin dù ở dạng mht hay htm nhe Mrhoangchung

  Bạn xem ảnh minh họa đính kèm

   
  Báo quản trị |  
 • #413093   13/01/2016

  tttram87
  tttram87

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/08/2011
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  có ai có phần mềm làm ebook cho minh xin với. cam ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #413114   13/01/2016

  mynhanke
  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  tttram87 viết:
  có ai có phần mềm làm ebook cho minh xin với. cam ơn


  Vui lòng search trên GG phần mềm tạo Ebook dạng chm. Mong thông cảm, không thể share phần mềm này lên đây được vì bản quyền.

   
  Báo quản trị |  
 • #413627   18/01/2016

  Khi tải ebook 2016 về điện thoại di động dùng android thì font chữ bị lỗi, có ai biết cách khắc phục không chỉ dùm mình.

   
  Báo quản trị |  
 • #429473   30/06/2016

  hocthuenet
  hocthuenet

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:30/06/2016
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Hay quá. cảm ơn mình đang làm luận văn thuế nên rất cần tài liệu này. Thank iu các bạn nhé luận văn

  Cập nhật bởi hocthuenet ngày 30/06/2016 05:53:17 CH

  viết về luật

   
  Báo quản trị |