Ebook Ketoan 2015

Chủ đề   RSS   
 • #382473 09/05/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Ebook Ketoan 2015

  [Ebook Ketoan 2015 - Tác giả: Lê Công Triệu, cán bộ Thuế Tỉnh Tiền Giang]


  Tài liệu này có bổ sung, cập nhật các thông tin:

  + Thông tư 202 (Chuẩn mực Kế toán 25)
  + Khấu hao TSCĐ (TT 45/2013/TT-BTC - ngày 25 tháng 4 năm 2013
  và Quyết định số: 1173/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2013 Về việc đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 
  + NGHỊ ĐỊNH 105/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2013 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
  + NGHỊ ĐỊNH 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ, HÓA ĐƠN
  + THÔNG TƯ 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN
   

  Link gốc của tác giả 

  L
  ink dự phòng

   
  9381 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận