DanLuat 2015

E Nhờ Luật sư tư vấn về Điều 305 của bộ luật dân sự năm 2005

Chủ đề   RSS   
 • #274463 10/07/2013

  E Nhờ Luật sư tư vấn về Điều 305 của bộ luật dân sự năm 2005

  Đơn vị tôi có khởi kiện một trường vi phạm hợp đồng tín dụng vay vốn Ngân hàng, được Toà án huyện ra quyết định hoà giải thành nhưng tôi không chấp nhận nội dung của quyết định hoà giải như sau: (Kể từ ngày nguyên đơn có yêu cầu thi hành án, nếu Ông A không trả dứt số tiền nêu trên, thì hàng tháng Ông A  còn phải trả cho nguyên đơn thêm một khoản tiền lãi, tính theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán). xin Luật sư cho hỏi.

  - Có văn bản hướng dẫn nội dung cụ thể Điều 305 của Bộ luận dân sự 2005 không,

  - Hợp đồng tín dụng là hợp đồng dân sự có thoả thuận và ràng buộc nghĩa vụ của đôi bên, cùng thống các nội dung trong  Hợp đồng tín dụng và ký tên . Quyết định hoà giải nêu trên  thiệt thòi cho tổ chức tin dụng khi thu hồi các khoản nợ quá hạn chậm trả kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án đến sau khi thi hành án xong. Tôi đề nghị Toàn Án huyện xem xét lại trong hợp đồng tín dụng chúng tôi có các điều khoản thoả thuận rõ ràng về lãi quá hạn, lãi chậm trả... thì đề nghị toà xác định là phải trả lãi chậm trả thi hành án theo Hợp đồng tín dụng. Nhưng Toà án không chịu và lập luận Toà ra Quyết định áp dụng khoản 2 Điều 305 của Bộ luật dân sự. Vậy trong khoản 2 Điều 305 có câu (trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác). Câu này về giới chuyên môn luật xin cho hỏi bao gồm những nội dung nào và ý nghĩa của nội dung đó.

  - Xin cho ý kiến về việc chậm trả lãi thi hành án theo Hợp đồng tín dụng hay theo lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước công bố theo thời điểm. và các văn bản cần tham khảo về các nội dụng trong Luật, nói về chậm trả lãi thi hành án phải áp dụng quy định chung về lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà Nước ,

  - Khi hoà giải hay xét xử có phải áp dụng thoe các điều khoản đã thoả thuận Hợp đồng tín dụng không.

  Tôi chân thành cảm ơn

  Trích dẫn Điều 305. Trách nhiệm dân sự do chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự

  1. Khi nghĩa vụ dân sự chậm được thực hiện thì bên có quyền có thể gia hạn để bên có nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ; nếu quá thời hạn này mà nghĩa vụ vẫn chưa được hoàn thành thì theo yêu cầu của bên có quyền, bên có nghĩa vụ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại; nếu việc thực hiện nghĩa vụ không còn cần thiết đối với bên có quyền thì bên này có quyền từ chối tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

  2. Trong trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

   
  10673 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-