Dùng kim tiêm bơm tinh trùng vào âm đạo trái ý muốn có phạm tội không?

Chủ đề   RSS   
 • #489195 10/04/2018

  Dùng kim tiêm bơm tinh trùng vào âm đạo trái ý muốn có phạm tội không?

  Nguyễn Văn A có hành vi đưa tinh trùng của mình bằng kim tiêm vào âm đạo trái ý muốn của Nguyễn Thị B. Như vậy trong trường hợp này A có phạm tội không? Nếu có thì phạm tội gì?

   

   
  3743 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận