Vừa qua, tôi phải thi hành một bản án, trả cho một người một mảnh đất, bù lại người kia phải trả cho tôi khoản tiền tương ứng với giá trị mảnh đất đó là 500 triệu đồng.

 

Tuy nhiên, khi chuẩn bị thi hành án (THA), người nhận miếng đất đó không chịu trả cho tôi 500 triệu đồng mà đòi trả trên 400 triệu đồng mà thôi. Hỏi thì người này nói đất xuống giá nên cũng trả theo giá trị. Sau đó người này đòi định giá lại miếng đất. Cho tôi hỏi người này có quyền yêu cầu như thế không?

Trần Văn Hồngcư xá đường sắt, TP.HCM

Luật sư Đinh Văn LươngĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Luật THA dân sự, trường hợp theo bản án, quyết định mà một bên được nhận tài sản và phải thanh toán cho người khác giá trị tài sản họ được nhận nhưng tại thời điểm THA, giá tài sản thay đổi và một trong các bên đương sự có yêu cầu định giá tài sản đó thì tài sản được định giá lại. Nếu đương sự thỏa thuận được về giá tài sản hoặc về tổ chức thẩm định giá thì chấp hành viên lập biên bản về thỏa thuận đó. Với trường hợp đương sự có thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá thì chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá đó.

Còn trường hợp đương sự không thỏa thuận được về giá và không thỏa thuận được việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá thì chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, TP trực thuộc trung ương nơi có tài sản đang được kê biên để THA. Như vậy trong trường hợp bạn nêu, bên kia có quyền đòi định giá lại miếng đất khi thấy rằng giá trị mảnh đất thay đổi.

N.ĐỊNH ghi