Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có bị coi là tiền sự?

Chủ đề   RSS   
 • #476221 27/11/2017

  tieukhanh95
  Top 100
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/11/2017
  Tổng số bài viết (597)
  Số điểm: 6012
  Cảm ơn: 58
  Được cảm ơn 106 lần


  Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có bị coi là tiền sự?

  Người có tiền sự là người đã bị kỷ luật hành chính, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa đến mức xử lý hình sự, mà chưa được xóa kỷ luật, chưa được xóa việc xử phạt hành chính.

  Khoản 3 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012:

  “3. Biện pháp xử lý hành chính là biện pháp được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.”

  Theo đó, người bị coi là có tiền sự nếu thuộc các hành vi vi phạm trong Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thuộc các biện pháp xử lý hành chính quy đinh tại Điều 93, Điều 95 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 nên bị coi là có tiền sự.

  Và theo Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 để xác định thời điểm hết tiền sự:

  “Điều 7. Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính

  1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

  2. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nếu trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.”

  Mời các bạn cùng thảo luận và cho ý kiến!

   
  20074 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tieukhanh95 vì bài viết hữu ích
  mr.ngo.1923@gmail.com (27/11/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận