Dự thảo thông tư quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương (30/10/2014)

Chủ đề   RSS   
 • #357062 17/11/2014

  Hoangnhung82

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2014
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Dự thảo thông tư quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương (30/10/2014)

  Ngày 30 tháng  10 năm 2014, Bộ Công Thương ra dự thảo thông tư mới quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương:

  Căn cứ luật:

  Nội dung của thông tư này căn cứ vào luật hiện hành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007, nghị định số 132/2008/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  Ngoài ra, thông tư còn làm rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công thương đối với các công việc quản lý chuyên ngành.

  Nội dung:

  1.   Phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Thông tư:

   

  Quy định chi tiết công tác quản lý chất lượng sản phẩm đối với hàng hóa nhóm 1 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương (áp dụng cho nhóm sản phẩm chưa có thông tư riêng hướng dẫn điều chỉnh).

   

  2.   Điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm hàng hóa kinh doanh:

   

  -          Sản phẩm phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo điều 23 của Luật Chất lượng sản phẩm

  -          Sản phẩm phải phù hợp với các quy định về công bố hợp chuẩn, hợp quy thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ khoa học và Công nghệ, cụ thể theo thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 về quy định công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

  -          Ngoài ra, thông tư quy định rõ việc ghi nhãn hàng hóa, sản phẩm nhằm thống nhất quản lý về chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của Chính phủ tại nghị định số 89/2006/ND-CP  ngày 30 tháng 8 năm 2006 về nhãn hàng hóa.

   

  3.   Trách nhiệm của tổ chức:

   

  Thông tư còn làm rõ thêm trách nhiệm của các tổ chức đánh giá sự phù hợp, thêm mẫu báo cáo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức này.

   

  4.   Danh mục hàng hóa, sản phẩm thuộc đối tượng điều chỉnh:

   

  Ngoài ra, thông tư còn thêm danh mục các sản phẩm nhóm 1 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương và là đối tượng trực tiếp chịu sự điều chỉnh của thông tư này.  

  Nếu thông tư này được thông qua sẽ giúp Bộ Công Thương quản lý chặt chẽ hơn các sản phẩm nhóm 1 do các thông tư trước đó chưa bao hàm đủ các danh mục sản phẩm nhóm 1 cần quản lý chặt chẽ về chất lượng sản phẩm khi lưu hành tại thị trường Việt Nam. 

   
  3978 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận