DanLuat 2015

Dự thảo Nghị Định quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động Ngân Hàng và hình thức xử lý hành vi này.

Chủ đề   RSS   
 • #117064 12/07/2011

  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3530)
  Số điểm: 87819
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2720 lần


  Dự thảo Nghị Định quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động Ngân Hàng và hình thức xử lý hành vi này.

  CHÍNH PHỦ                                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Số: /2011/NĐ-CP                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                  
                                                                                                      Hà Nội, ngày tháng năm 2011

  #f0f0f0;background-color:transparent;">

  DỰTHẢO LẦN 2

  Tháng 6/2011


  NGHỊ ĐỊNH

  Quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và hình thức xử lý các hành vi này

  CHÍNH PHỦ

  #f9f9f9;">

  #f9f9f9;">- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  - Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

  - Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

  - Căn cứ Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 14 tháng 12 năm 2004;

  - Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

  - Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 2 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 2 tháng 4 năm 2008;

  - Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

  NGHỊ ĐỊNH:

  Chương I

  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị định này quy định về hành vi canh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; mức phạt, thẩm quyền, thủ tục và hình thức xử lý các hành vi này.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

  2. Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng;

  3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hành vi canh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và cung ứng dịch vụ ngoại hối khác.

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  14496 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-