DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
×

Thêm bình luận

Dự thảo NĐ hướng dẫn Nghị quyết 97 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

(MinhPig)

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Theo đó, Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động, chế độ trách nhiệm của UBND phường, Chủ tịch phường; tuyển dụng, sử dụng, quản lý Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường và các công chức khác của phường; việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác của UBND phường thuộc các quận, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Về nguyên tắc hoạt động của UBND phường:

+ UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch phường lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của UBND phường và các công chức khác của phường, bảo đảm theo nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch phường giúp Chủ tịch phường giải quyết các công việc theo phân công của Chủ tịch phường;

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các công chức khác của phường khi thực hiện nhiệm vụ và giải quyết công việc phải tôn trọng, lễ phép với nhân dân, đáp ứng sự hài lòng của người dân, tuân thủ trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền được giao và theo đúng quy định của pháp luật

Về xét chuyển công chức đang làm việc tại Uỷ ban nhân dân phường thành công chức thuộc biên chế của Uỷ ban nhân dân quận:

- Kể từ ngày 01/7/2021, công chức đang làm việc tại UBND phường nếu đạt đủ tiêu chuẩn của công chức quận và được Chủ tịch phường đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì được xét chuyển thành công chức thuộc biên chế của UBND quận;

- Căn cứ biên chế công chức làm việc tại UBND phường, Phòng nội vụ quận giúp Chủ tịch UBND quận rà soát hồ sơ xét chuyển công chức làm việc tại UBND phường. Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND quận ban hành quyết định xét chuyển công chức đang làm việc tại UBND phường thành công chức thuộc biên chế của UBND quận;

- Trường hợp công chức đang làm việc tại UBND phường không được xét chuyển thành công chức thuộc biên chế của Uỷ ban nhân dân quận thì bố trí, sắp xếp công việc khác hoặc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

  •  2306
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…