Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi - những điểm mới

Chủ đề   RSS   
 • #254773 12/04/2013

  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3770 lần


  Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi - những điểm mới

  Kính chào quý Luật sư và các thành viên kính mến!

  Tôi đang soạn thảo Báo cáo thuyết trình Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi năm 2013, đánh giá sự tác động của những điểm mới đối với hoạt động của doanh nghiệp.

  Trong tất cả các luật, thì Luật Đất đai là một trong ít luật tôi có cảm giác "bất an" nhất; không chỉ các từ ngữ chuyên ngành kỹ thuật khó hiểu, mà bản thân nó đã phức tạp, người thực thi nó trên thực tế còn phức tạp hơn khiến cho tôi càng không hiểu gì.

  Để nắm biết và rõ hơn về Dự thảo Luật Đất đai; kính mong các Luật sư, thành viên Dân luật cùng hỗ trợ tôi tìm ra những điểm mới, những điểm bất cập của Dự thảo Luật Đất đai. Từ đây mọi người có thể kiến nghị, gửi ý kiến đóng góp hoàn thiện Dự thảo; hy vọng là Luật Đất đai sắp tới sẽ không làm khổ dân.

  Từ bài sau tôi sẽ cố gắng tìm những điểm bất cập và cập nhật những điểm mới từ dự thảo để mọi người cùng tham khảo.

  Thân./.

  0917 313 339

   
  16588 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  khanghailaw (24/04/2013) ntdieu (13/04/2013) SAdmin (13/04/2013) themiracle (12/04/2013)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #254781   12/04/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3770 lần


  Ba điểm mới đầu tiên:

  1- Bố cục: Dự thảo Luật Đất đai có 14 chương, 206 điều; Luật Đất đai 2003 chỉ có 7 chương, 146 điều.

  2- Tách quyền của nhà nước đối với đất đai thành một mục độc lập; phân biệt rõ quyền sở hữu và chức năng quản lý.

  3- Quy định rõ hơn các quyền định đoạt của chủ sở hữu đối với đất đai: quyết định mục đích sử dụng đất; hạn mức, thời hạn sử dụng đất; thu hồi đất; trao quyền sử dụng đất; định giá đất; chính sách tài chính về đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

  Bất cập:

  Quyền của chủ sở hữu mà đại diện là nhà nước quá lớn, nguy cơ dẫn đến sự làm quyền, độc đoán, hoặc lỏng lẽo trong quản lý hoặc những tiêu cực.

  Cập nhật tiếp sau...

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  themiracle (12/04/2013) SAdmin (13/04/2013)
 • #254788   12/04/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3770 lần


  Ba điểm mới tiếp theo:

  4- Nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin về đất đai, kịp thời, công khai, đảm bảo quyền tiếp cận của nhân dân; những ảnh hưởng từ cơ quan nhà nước đối với quyền-nghĩa vụ của nhân dân phải được thông báo; tạo điều kiện, cung cấp thông tin về quản lý sử dụng đất cho nhân dân.

  5- Bỏ quy hoạch sử dụng đất chi tiết ở cấp xã;

  6- Bổ sung kỳ quy hoạch sử dụng đất 10 năm và tầm nhìn 20 năm; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện lập hàng năm.

  Những ��iểm bất cập:

  - Chưa xác định rõ về tầm nhìn 20 năm;

  - Dự thảo chưa quy định xóa bỏ hoặc đảm bảo sẽ hạn chế được quy hoạch treo;

  - Chưa quy định xử lý về việc quy hoạch vụ lợi - một vấn đề nóng trong thời gian qua.

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  SAdmin (13/04/2013) themiracle (12/04/2013)
 • #254798   12/04/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3770 lần


  Bốn điểm mới tiếp theo:

  7- Bổ sung trường hợp giao đất, cho thuê đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để sử dụng vào mục đích khác phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

  8- Thu hẹp đối tượng được giao đất không thu tiền SDĐ;

  9- Lần đầu quy định về giao đất cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; tổ chức kinh tế liên doanh đầu tư xây dựng nhà ở để bán.

  10- Bổ sung trường hợp tổ chức kinh tế được giao đất có thu tiền SDĐ làm nghĩa trang, nghĩa địa có mục đích kinh doanh;

  Còn tiếp...

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  SAdmin (13/04/2013) themiracle (12/04/2013)
 • #254960   13/04/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3770 lần


  Hai điểm mới tiếp theo: Về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

  11. Quy định thẩm quyền của Chủ tịch UBND các cấp (trước đây là UBND các cấp);

  12. Chủ tịch UBND cấp tỉnh được cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ.

  Xác định:

  Việc cho thuê hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ có thể sẽ khó khăn hơn so với trước đấy, khi thẩm quyền còn thuộc về UBND cấp huyện.

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  themiracle (15/04/2013)
 • #254961   13/04/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3770 lần


  Bốn điểm mới tiếp theo:

  13. Phân nhóm các trường hợp thu hồi đất thành từng điều cụ thể, không gộp chung thành 1 điều như trước đây.

  14. Giảm trường hợp thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế;

  15. Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền thu hồi đất công ích của UBND cấp xã;

  16. Luật hóa thủ tục thu hồi đất từ các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai cũ;

  Bất cập:

  Có cơ chế riêng cho từng nhóm đất trong trường hợp bị thu hồi, nhưng vẫn chưa cụ thể;

  Việc giảm trường hợp thu hồi đất sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế chưa thực sự bảo đảm quyền sử dụng đất của người dân, cần có biện pháp để hạn chế thu hồi đất ở các mục đích khác, kể cả an ninh quốc phòng hoặc có cơ chế bồi thường/tái định cư thỏa đáng;

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  themiracle (15/04/2013)
 • #255058   14/04/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3770 lần


  Bốn điểm mới tiếp theo: Vấn đề bồi thường:

  17. Chi tiết các nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

  18. Giá bồi thường theo giá thực tế;

  19. Bổ sung bồi thường chi phí đầu tư vào đất trong trường hợp không được bồi thường đất;

  20. UBND cấp tỉnh hỗ trợ mua đủ suất tái định cư nếu tiền bồi thường không đủ.

  Bất cập:

  - Chưa có cơ chế, phương thức xác định giá bồi thường thực tế, cũng như xác định chi phí đầu tư vào đất được bồi thường.

  - Trường hợp hỗ trợ mua đủ suất tái định cư chưa xác định rõ; có thể áp dụng tùy tiện hoặc làm ảnh hưởng quyền lợi của dân.

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  themiracle (15/04/2013)
 • #255316   15/04/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3770 lần


  Hôm nay kiếm thêm được mấy điểm mới:

  21. Bổ sung đăng ký tài sản trên đất cùng đăng ký quyền sử dụng đất;

  22. Luật hóa các quy định trước đây (các văn bản dưới luật) về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

  23. Bổ sung trường hợp chủ tịch UBND cấp tỉnh cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân đối với những địa phương đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

  Nhận xét: Chưa có thời gian nghiên cứu kỹ để đánh giá những bất cập.

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  SAdmin (15/04/2013)
 • #255370   15/04/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3770 lần


  Những điểm mới tiếp theo:

  24. Quy định chi tiết về Quỹ phát triển đất;

  25. Khung giá đất của chính phủ xây dựng định kỳ 5 năm/lần và điều chỉnh khi có biến động tăng/giảm trên 20% liên tục  trong 180 ngày trở lên.

  26. Giá đất của UBND tỉnh xác định theo 2 phương án, tôi sẽ cập nhật đối với phương án được thông qua. Quan điểm của tôi nên chọn phương án 1, phù hợp với cơ chế thị trường hơn là phương án 2.

  27. Quy định mới, chi tiết về điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn giá đất.

  Bất cập: Chưa có thời gian, nghiên cứu sau.

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
 • #255494   16/04/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3770 lần


  Sáu điểm mới tiếp theo:

  28. Bổ sung thêm chủ thẻ sử dụng đất là Tổ chức kinh tế liên doanh (nghe vậy chứ thực tế hông có mới lạ cho lắm);

  29. Thống nhất thời hạn sử dụng đất là 50 năm đối với đất NN của hộ gia đình, cá nhân;

  30. Quy định thêm thời hạn sử dụng đất đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê;

  31. Quy định thêm thời hạn sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp, công trình công cộng có mục đích kinh doanh không quá 70 năm.

  32. Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

  33. Quy định chi tiết chế độ sử dụng các loại đất.

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
 • #255500   16/04/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3770 lần


  Ba điểm mới tiếp theo:

  34. Luật hóa các quy định của nghị định trước đây về quyền giao dịch;

  35. Bổ sung quyền nhận tặng cho QSDĐ của cộng động dân cư;

  36. Phương án lựa chọn thủ tục giao dịch có công chứng hay không, một phương án là công chứng, chứng thực; một phương án là công chứng chứng thực theo nhu cầu của các bên.

  Bản thân tôi sẽ đề xuất chọn phương án công chứng chứng thực theo nhu cầu, không bắt buộc thủ tục này đối với các giao dịch về đất đai.

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
 • #255502   16/04/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3770 lần


  Bốn điểm mới tiếp theo:

  37. Bổ sung nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư SXKD phi Nông nghiệp;

  38. Bổ sung quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề (luật đất đai mới đưa vào, quy định này đã có từ trước tại Bộ luật Dân sự; phần này lưu ý nằm ở chỗ đăng ký, thủ tục,...).

  39. Quyền chọn phương thức trả tiền thuê được áp dụng cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước.

  40.  Xử lý trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được giao đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực hết thời hạn SDĐ:

  - Trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 thì thời hạn năm mươi (50) năm được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2013;
  - Trường hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013 thì thời hạn năm mươi (50) năm được tính từ ngày hết thời hạn giao đất.

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  hothihoang (26/04/2013)
 • #255504   16/04/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3770 lần


  Trên đây là 40 điểm mới cơ bản trong quá trình nghiên cứu Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; mong các luật sư, thành viên và bạn đọc nghiên cứu tiếp các điểm mới tiếp theo và đề xuất những điểm bất cập, góp ý sửa đổi bổ sung dự thảo để Luật Đất đai mới không còn hành dân như luật cũ.

  Qua topic này, tôi rất mong được tiếp nhận những ý kiến từ các luật sư và thành viên; bởi những điểm mới tôi đưa ra có thể "không mới" mà tôi chưa biết hoặc chưa gặp phải.

  Trân trọng./.

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |