Dự kiến sửa đổi nhiều quy định về xử phạt vi phạm hành chính

Chủ đề   RSS   
 • #527797 06/09/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 590 lần


  Dự kiến sửa đổi nhiều quy định về xử phạt vi phạm hành chính

  Bộ Tư pháp đang xin trình Chính phủ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC.

  Theo đó,

  Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nội dung của 41/142 điều của Luật XLVPHC; sửa kỹ thuật 10/142 điều của Luật XLVPHC; bổ sung mới 03 điều; bãi bỏ 02 điều: 01 điều của Luật XLVPC và 01 điều của Luật phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2008/QH12); sửa đổi, bổ sung 01 điều của Luật thanh tra

  Về xử phạt vi phạm hành chính:

  - Về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực: Tăng mức phạt tối đa trong một số lĩnh vực tại Điều 24; bổ sung mức phạt tối đa cho một số lĩnh vực chưa được quy định tại Điều 24.

  Cụ thể:

  Sửa đổi, bổ sung các điểm h và k khoản 1 Điều 24 như sau:

  “h) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng: điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước, sở hữu trí tuệ;

  k) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng: quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quản lý hạt nhân và chất phóng xạ, năng lượng nguyên tử; tiền tệ, kim loại quý, đá quý, ngân hàng, tín dụng; thăm dò, khai thác dầu khí và các loại khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; chứng khoán.”

  ...

  - Sửa đổi, bổ sung Điều 25 Luật XLVPHC để quy định về cách thức xác định thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với một hành vi vi phạm hành chính cụ thể tương tự như quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật XLVPHC.

  - Bổ sung các quy định liên quan đến thẩm quyền xử phạt của các chức danh: Sửa đổi tên gọi một số chức danh; bổi sung một số chức danh mới; sửa đổi quy định về thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của các chức danh theo hướng không bị giới hạn theo thẩm quyền phạt tiền.

  - Sửa đổi, bổ sung Điều 53 để quy định cụ thể về những trường hợp chức danh có thẩm quyền xử phạt có sự thay đổi về tên gọi, đồng thời với thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc không có sự thay đổi về tên gọi nhưng có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

  - Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến lập biên bản vi phạm hành chính: bỏ quy quy định về việc trong biên bản vi phạm hành chính phải có nội dung "tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ" tại khoản 2 Điều 58 Luật XLVPHC; bổ sung quy định về việc lập biên bản vi phạm hành chính qua phương thức điện tử, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

  - Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến trình tự, thủ tục giải trình nhằm bảo đảm tính khả thi trên thực tế.

   

  Xem chi tiết nội dung dự thảo tại file đính kèm:

   
  3416 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận