dư có tk 111 trong bảng cân đối phát sinh????????

Chủ đề   RSS   
 • #311611 27/02/2014

  huetx

  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:27/02/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  dư có tk 111 trong bảng cân đối phát sinh????????

            BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH THÁNG 12/2013    
       DƯ DƯ ĐẦU KỲ      SỐ PHÁT SINH        DƯ CUỐI KỲ  
    NỢ  NỢ  NỢ 
  111 2.268.133   100.199.660 103.476.019   1.008.225
  112 1.000.000   84.057.221 84.057.221 1.000.000  
  133     7.641.566 7.641.566    
  156     76.415.655 76.415.655    
  242 11.399.404     360.723 11.038.681  
  331     84.057.221 84.057.221    
  3331   4.533.607 12.145.364 9.109.060   1.497.303
  3334   1.182.375       1.182.375
  334     11.550.000 11.550.000    
  341   50.000.000       50.000.000
  411   90.000.000       90.000.000
  421 131.048.444   600.778   131.649.222  
  511     91.090.600 91.090.600    
  632     76.415.655 76.415.655    
  635     1.000.000 1.000.000    
  642     14.275.723 14.275.723    
  911     91.691.378 91.691.378    
  cộng 145.715.981 145.715.981 651.140.819 651.140.819 143.687.903 143.687.903

  mọi người cho em hỏi : trong bảng cân đối phát sinh thì khi số tiền chi ra nhiều hơn thu vào thì em cho sang bên có tk111 như trong bản có đúng không

  111 2.268.133   100.199.660 103.476.019   1.008.225

  nếu không thì phải làm thế nào được ạ. em cảm ơn nhiều !

   
  4382 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #312081   03/03/2014

  tanphuocvo1987
  tanphuocvo1987
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:26/08/2011
  Tổng số bài viết (365)
  Số điểm: 2919
  Cảm ơn: 381
  Được cảm ơn 234 lần


  huetx viết:

            BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH THÁNG 12/2013    
       DƯ DƯ ĐẦU KỲ      SỐ PHÁT SINH        DƯ CUỐI KỲ  
    NỢ  NỢ  NỢ 
  111 2.268.133   100.199.660 103.476.019   1.008.225
  112 1.000.000   84.057.221 84.057.221 1.000.000  
  133     7.641.566 7.641.566    
  156     76.415.655 76.415.655    
  242 11.399.404     360.723 11.038.681  
  331     84.057.221 84.057.221    
  3331   4.533.607 12.145.364 9.109.060   1.497.303
  3334   1.182.375       1.182.375
  334     11.550.000 11.550.000    
  341   50.000.000       50.000.000
  411   90.000.000       90.000.000
  421 131.048.444   600.778   131.649.222  
  511     91.090.600 91.090.600    
  632     76.415.655 76.415.655    
  635     1.000.000 1.000.000    
  642     14.275.723 14.275.723    
  911     91.691.378 91.691.378    
  cộng 145.715.981 145.715.981 651.140.819 651.140.819 143.687.903 143.687.903

  mọi người cho em hỏi : trong bảng cân đối phát sinh thì khi số tiền chi ra nhiều hơn thu vào thì em cho sang bên có tk111 như trong bản có đúng không

  111 2.268.133   100.199.660 103.476.019   1.008.225

  nếu không thì phải làm thế nào được ạ. em cảm ơn nhiều !

  Chào bạn số dư có TK 1111 làm gì mà có số dư có, không có tiền lấy gì mà chi, phải ghi nợ thôi.

  Trong túi 10k mua ổ bánh mì 12k lấy đâu 2k mà trả người bán, nợ 2 k hoặc mượn ai đó trả dùm 2k.hjhj ( P/s sáng đói bụng mới mua ổ bánh mì gậm hjhj )

  Xem lại cách hạch toán của bạn

  Thân chào.

  Học văn cho võ bất phu

  Học võ cho văn bất nhược

  Văn không võ, văn thành nhu nhược

  Võ không văn, võ hóa bạo tàn.!

   
  Báo quản trị |