DanLuat 2015

Đóng BHYT cho Sinh viên vừa học vừa làm

Chủ đề   RSS   
 • #471061 16/10/2017

  thuychichu
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (559)
  Số điểm: 5150
  Cảm ơn: 62
  Được cảm ơn 143 lần


  Đóng BHYT cho Sinh viên vừa học vừa làm

  Khi là sinh viên nên người lao động sẽ có tham gia BHYT và các loại bảo hiểm khác ở trường. Như vậy, khi công ty đăng ký tham gia bảo hiểm cho lao động thì chỉ tham gia BHXH, BHTN và không tham gia BHYT nữa thì có đúng luật hay không?

  Mình có nhận định, căn cứ Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT 2008 quy định trách nhiệm đóng BHYT như sau:

  “2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.”

  Theo thứ tự:

  1 - Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

  a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

  2 - Nhóm Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng:

  b) Học sinh, sinh viên.

  Theo thứ tự đối tượng ở Điều 12 Luật BHYT 2008 được sửa đổi tại Khoản 6 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi 2014, thì sinh viên đi làm nằm ở nhóm người lao động, sau đó mới đến nhóm Học sinh sinh viên được nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm

  Như vậy, sinh viên sẽ thuộc diện nhóm người lao động đóng BHYT ở công ty. Sau đó, khi nhà trường yêu cầu đóng BHYT tiếp thì chỉ cần trình diện thẻ BHYT đã có ở công ty để không phải  tham gia lại trên trường.

   
  719 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-