Đóng bảo hiểm cho người lao động là người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #571928 31/05/2021

  sunguyenedu

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/01/2021
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 140
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Đóng bảo hiểm cho người lao động là người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam như thế nào?

  Theo Khoản 8 Điều 154 Bộ luật lao động 2019 thì người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Trong trường hợp này thì nên tham gia bảo hiểm như thế nào thì đúng luật nhỉ?

   
  62 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #571952   31/05/2021

  jellannm
  jellannm
  Top 100
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (592)
  Số điểm: 3806
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 72 lần


  Về BHXH: 

   Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì người lao động là công dân nước ngoài muốn đóng BHXH tại Việt Nam thì phải thỏa đồng thời 2 điều kiện:

  - Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

  - Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. 

  Nếu người lao động nước ngoài không thỏa một trong hai điều kiện nêu trên thì không thuộc đối tượng đóng BHXH. Khi đó công ty có trách nhiệm chi trả khoản đóng BHXH vào tiền lương cho người lao động theo Khoản 3 Điều 168 Bộ luật lao động 2019.

   Về BHYT:

  Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định:

  "1. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

  “Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

  1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

  a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

  ..."

  Theo đó, nếu người lao động nước ngoài có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì thuộc đối tượng đóng BHYT.  

  Căn cứ theo Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH 2017 quy định thì người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6 Quyết định này.

   

   
  Báo quản trị |