DanLuat 2015

Đơn vị phụ thuộc có được sử dụng Hóa đơn đơn vị để Hạch toán vào chi phí Công ty không

Chủ đề   RSS   
 • #314710 20/03/2014

  Đơn vị phụ thuộc có được sử dụng Hóa đơn đơn vị để Hạch toán vào chi phí Công ty không

  Chào Luật sư!

  Công ty Tôi có nhiều đơn vị trực thuộc, trong đó có 01 Xí nghiệp hạch toán phụ thuộc (hạch toán kế toán tập trung tại Phòng Tài chính kế toán Công ty); Xí nghiệp có mã số thuế đơn vị phụ thuộc 13 số, hóa đơn đầu vào Xí nghiệp giao địch với ban ngoài là Tên đơn vị mua hàng là Xí nghiệp và Mã số thuế của Xí nghiệp. Vậy Công ty Tôi có được hạch toán vào chi phí của Công ty và khấu trừ thuế của Hóa đơn (tên Xí nghiệp) này hay không?

   
  1829 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-