Đơn vị lao động không giải quyết thôi việc

Chủ đề   RSS   
 • #404575 30/10/2015

  Đơn vị lao động không giải quyết thôi việc

  Chào luật sư!

  Tôi muốn hỏi về trường hợp đơn vị sử dụng lao động kéo dài thời gian giải quyết thôi việc như sau:

  - Tôi ký kết hợp đồng khoán việc tại một tổ chức tín dụng với công việc thuộc mảng tín dụng từ tháng 12/2014. Trước đó, tôi có ký hợp đồng thử việc trong thời hạn 02 tháng. Hợp đồng khoán việc hiệu lực trong thời hạn 06 tháng từ thời điểm ký kết.

  - Sau khi hết thời hạn 06 tháng, đơn vị gia hạn lại hợp đồng thêm 03 tháng với lý do tôi chưa hoàn thành công việc, tôi đồng ý ký kết gia hạn.

  - Sau khi hết thời hạn 03 tháng, đơn vị có văn bản thông báo sẽ tiếp tục gia hạn 03 tháng với lý do tương tự. Tôi không đồng ý nên khi hợp đồng gia hạn 03 tháng đã ký kết trên hết hiệu lực, tôi thông báo không ký kết lại gia hạn và gửi đơn thông báo chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian 5 ngày (kể cả thứ 7 và chủ nhật) trước khi sang đơn vị mới làm. Sau khi sang đơn vị mới một ngày, tôi xin phép về lại đơn vị cũ 1 tuần để thực hiện bàn giao công việc.

  - Tuy nhiên, giám đốc đơn vị cũ không cho phép tôi nghỉ việc, vì vậy trong 1 tuần quay lại, tôi không được tạo điều kiện để thực hiện bàn giao.

  - Theo hợp đồng lao động khoán việc, điều khoản có quy định rõ nếu có 1 bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải báo trước trong thời gian 3 ngày.

  - Tới thời điểm hiện tại (1 tháng sau khi nghỉ việc - không tính 1 tuần về đơn vị cũ bàn giao), tôi vẫn chưa nhận được quyết định giải quyết nghỉ việc và đơn vị cũ vẫn chưa thanh toán lương của tháng cuối cho tôi.

  Xin hỏi luật sư đối với trường hợp hợp đồng lao đông thời vụ như trên thì thời gian giải quyết thôi việc cho tôi là bao lâu? Và trường hợp tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng thực tế hợp đồng đã hết hiệu lực khoảng 15 ngày thì việc áp dụng các điều khoản trong hợp đồng là còn hiệu lực không?

  Xin cảm ơn luật sư!

   
  2452 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #445047   09/01/2017

  Trả lời:

  Chào bạn, qua các thông tin mà bạn cung cấp, tôi xin tóm tắt lại các sự kiện chính như sau:

  1.      Nội dung vụ việc

  Ngày Sự kiện
  02 tháng trước (Khoản 10/2015) Bạn ký hợp đồng thử việc với một tổ chức tín dụng.
  12/2015 Ký kết hợp đồng khoán việc tại một tổ chức tín dụng với công việc thuộc mảng tín dụng  với thời hạn 06 tháng.

  6 tháng sau

  (khoảng 6/2015)

  Hai bên đồng ý gia hạn lại hợp đồng thêm 03 tháng với lý do bạn chưa hoàn thành công việc.
  03 tháng sau (khoảng 9/2015)

  + Đơn vị có văn bản thông báo sẽ tiếp tục gia hạn 03 tháng với lý do tương tự. Bạn không đồng ý nên khi hợp đồng gia hạn 03 tháng đã ký kết trên hết hiệu lực, bạn đã thông báo không ký kết gia hạn và gửi đơn thông báo chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian 5 ngày (kể cả thứ 7 và chủ nhật) trước khi sang đơn vị mới làm.

  +Sau khi sang đơn vị mới một ngày, bạn đã xin phép về lại đơn vị cũ 1 tuần để thực hiện bàn giao công việc. Giám đốc đơn vị cũ không cho phép bạn nghỉ việc, vì vậy trong 1 tuần quay lại, bạn không được tạo điều kiện để thực hiện bàn giao.

  + Theo hợp đồng lao động khoán việc, điều khoản có quy định rõ nếu có 1 bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải báo trước trong thời gian 3 ngày.

  Hiện tại (10/2015) - Tới thời điểm hiện tại (1 tháng sau khi nghỉ việc - không tính 1 tuần về đơn vị cũ bàn giao), bạn vẫn chưa nhận được quyết định giải quyết nghỉ việc và đơn vị cũ vẫn chưa thanh toán lương của tháng cuối cho bạn.


  Bạn có hỏi đối với trường hợp hợp đồng lao đông thời vụ như trên thì thời gian giải quyết thôi việc cho bạn là bao lâu và trường hợp bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng thực tế hợp đồng đã hết hiệu lực khoảng 15 ngày thì việc áp dụng các điều khoản trong hợp đồng là còn hiệu lực không.

  2.     Nội dung tư vấn

  Thứ nhất, thời gian giải quyết thôi việc cho bạn là bao lâu?

  Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã ký hợp đồng gia hạn thêm 03 tháng mà bạn đã ký vào khoảng tháng 6/2015 với tổ chức tín dụng , hợp đồng này hết hạn vào khoảng tháng 9/2015. Do đó, vào thời điểm hợp đồng nói trên hết hiệu lực nếu hai bên không thống nhất được về việc  tiếp tục hợp đồng lao động thì hợp đồng sẽ chấm dứt theo Khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động 2012. Cụ thể Điều này quy định:

  “Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

  1.         Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.”.

  “Điều 192. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tổ chức công đoàn

  6. Khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.”

  Theo thông tin bạn cung cấp, hợp đồng lao động khoán việc quy định rõ rằng nếu có 1 bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải báo trước trong thời gian 3 ngày. Nhưng trường hợp của bạn, bạn chấm dứt hợp đồng vi hết thời hạn hợp đồng 03 tháng mà bạn đã ký. Do vậy, khi hết hạn hợp đồng, bạn có quyền nghỉ việc mà không phải thực hiện nghĩa vụ báo trước.

  Thứ hai, trường hợp bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng thực tế hợp đồng đã hết hiệu lực khoảng 15 ngày thì việc áp dụng các điều khoản trong hợp đồng là còn hiệu lực không?
  Như đã phân tích ở trên, hợp đồng lao động chấm dứt hiệu lực vì hết hạn hợp đồng, do đó, các điều khoản của hợp đồng không còn có hiệu lực ràng buộc giữa hai bên.

  Thứ ba, trách nhiệm của người sử dụng lao động với bạn khi chấm dứt hợp đồng lao động?

  Khi chấm dứt hợp đồng, theo Điều 47, Bộ luật lao động 2012, trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:
   
  "1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
   
  2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
   
  3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
   
  ..."
  Như vậy, khi chấm dứt hợp đồng, tổ chức tín dụng có nghĩa vụ thông báo với bạn ít nhất 15 ngày trước ngày hết hạn theo hợp đồng và hai bên có trách nhiệm thanh toán các khoản liên quan đến quyền lợi của mỗi bên trong vòng 07 ngày làm việc (trường hợp đặc biệt thì không quá 30 ngày).
   
  Ngoài ra, vì trường hợp của bạn chấm dứt hợp đồng theo Khoản 1 Điều 36 như nói trên nhưng vì bạn chưa làm đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động nên theo quy định của Bộ luật lao động 2012, bạn không được hưởng trợ cấp thôi việc. 
   
  "Điều 48. Trợ cấp thôi việc
   
  1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương."
   
  Trên đây là ý kiến chia sẻ của chúng tôi, hy vọng rằng đã giúp bạn phần nào giải đáp thắc mắc của mình. Việc đưa ra các góp ý trên dựa vào nội dung mà bạn cung cấp và chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có nhầm lẫn hoặc cần tư vấn trực tiếp vui lòng liên hệ công ty Luật Việt Kim từ chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

  Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc ý kiến, góp ý của chúng tôi!

                                      Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Thị Trà

  Cập nhật bởi clevietkimlaw1 ngày 10/01/2017 03:31:08 CH Cập nhật bởi clevietkimlaw1 ngày 09/01/2017 05:32:44 CH

  BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM

  M: (+84-4) 32.123.124; (+84-4) 32.899.888 - E: cle.vietkimlaw@gmail.com; luatvietkim@gmail.com - W: www.vietkimlaw.com

  Ad: Trụ sở chính - Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | VPGD - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   
  Báo quản trị |