DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng xây dựng

Việc hủy hợp đồng công trình xây dựng khi 1 bên đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình và muốn hủy hợp đồng với bên còn lại? có cần thông báo với bên còn lại về việc hủy hợp đồng không?

Việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng là một trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Theo Điều 428 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng:

"1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

4. Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường.

5. Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng."

Khi tiến hành chấm dứt hợp đồng một cách đơn phương bên bạn phải có nghĩa vụ thông báo trước. Nếu bên bạn mà không thông báo cho bên kia dẫn đến tình trạng bên kia bị thiệt hại thì bên bạn phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho bên còn lại. Do đó khi đơn phương chấm dứt hợp đồng bên bạn cần báo trước để bên kia có sự chuẩn bị cho việc chấm dứt hợp đồng với bên mình. Việc thông báo trước là một nghĩa vụ được Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định nhằm đảm bảo sự an toàn cũng như tính kịp thời của bên bị chấm dứt hợp đồng trước sự đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng của bên kia.

  •  6403
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…