Đơn kiến nghị quy họach treo

Chủ đề   RSS   
 • #471643 20/10/2017

  phamngocdung13041982

  Sơ sinh

  Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:20/10/2017
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Đơn kiến nghị quy họach treo

  tôi có soạn 1 lá đơn kiến nghị nhưng không biết đã đúng chưa. mong luật sư xem xét và cho góp ý.

  Tôi xin chân thành cảm ơn!


   


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – tự do – hạnh phúc.

   

  ĐƠN KIẾN NGHỊ

   

  Kính gửi: …………………………………………………………………………….

   

  Chúng tôi gồm … hộ dân sinh sống tại tổ 5 khu 3 phường Hồng Gai, cùng làm đơn kiến nghị về sự việc như sau:

  Năm 2000, Theo quy hoạch Tổng mặt bằng kho than 1,2 phường Hạ Long – Bạch Đằng được UBND Tỉnh phê duyệt ngày 19/12/2000 thì khu đất xây dựng nhà vệ sinh công cộng (từ thời Pháp thuộc) có 1 phần được thiết kế sát nhập vào tuyến đường đô thị nối giữa phố Văn Lang và phố Cây  Tháp, phần còn lại được thiết kế xây dựng vườn hoa.

  Hưởng ứng lời kêu gọi của UBND Tỉnh “ nhân dân và nhà nước cùng làm”, nhận thấy lợi ích thiết thực về tinh thần và kinh tế đối với đời sống của người dân mà quy hoạch trên đem lại. Năm 2004, Các hộ dân chúng tôi đã góp sức, góp tiền cùng nhà nước di dời cột điện và được nhà nước bán cấp đất cho xây dựng nhà ở theo tiêu chuẩn mặt đường đô thị quanh phần vị trí lô đất có thiết kế xây dựng vườn hoa. Nhưng 10 năm qua, quy hoạch này vẫn không được triển khai thực hiện và trở thành “ quy hoạch treo”.

  Năm 2011, dựa trên lí do đề xuất của đại diện Nhân Dân khu phố 3 xin xây dựng nhà văn hóa khu 3 lên vị trí lô đất có quy hoạch vườn hoa. UBND Thành Phố đã gửi tờ trình lên UBND Tỉnh xin phê duyệt địa điểm xây dựng và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch lô đất dự kiến làm vườn hoa thành đất xây dựng nhà văn hóa khu 3.

  Ngày 29/11/2011, UBND Thành Phố đã phê duyệt “Quy Hoạch chi tiết tỉ lệ 1/200 – Nhà văn hóa khu 3, phường Hồng Gai kết hợp trụ sở văn phòng làm việc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Thiện” (kèm theo Quyết định số 3703/QĐ-UBND) dựa trên văn bản 2201/UBND-QH1 ngày 16/6/2011 của UBND Tỉnh và tiếp tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch trên vào ngày 17/10/2014(kèm theo quyết định số 2905/QĐ-UBND).

  Ngày 21/10/2016, UBND Thành Phố 1 lần nữa ra quyết định số 3801/QĐ-UBND phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/200, phương án thiết kế kiến trúc công trình Nhà văn hóa khu 3, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long” dựa trên biên bản cuộc họp tiếp dân ngày 19/10/2016 và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng này vào ngày 09/12/2016 (kèm theo Quyết định số 4809/QĐ-UBND).

  Thưa Quý Lãnh Đạo!

  Quy hoạch được UBND Tỉnh phê duyệt năm 2000 hơn 10 năm không được triển khai trở thành “quy hoạch treo” mà không thông báo cho nhân dân quanh khu vực đó biết lí do là vi phạm quy định tại khoản 5 điều 32 Luật Xây Dựng 2003.

  Trong Khoản 1, Điều 27 Luật Đất Đai có quy định rõ việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chỉ được thực hiện trong 4 trường hợp đó và chúng tôi không thấy việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất mà UBND Thành Phố phê duyệt ở trên nằm trong các trường hợp luật quy định.

  Điều 2.8.4 Chương 2 Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam – Quy Hoạch Xây Dựng năm 2008 quy định về khoảng cách an toàn tối thiểu giữa 2 dãy nhà và người dân chúng tôi nhận thấy: “ Quy Hoạch chi tiết tỉ lệ 1/200 – Nhà văn hóa khu 3, phường Hồng Gai kết hợp trụ sở văn phòng làm việc Công ty TNHH Thương mại Ngọc thiện” và quyết định điều chỉnh quy hoạch trên vào ngày 17/10/2014” mà UBND Thành Phố phê duyệt ngày 29/11/2011 và sửa đổi vào ngày 17/10/2014 cho phép xây nhà văn hóa cao 6 tầng + 1 tum và Quyết định 3801/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 “Điều chỉnh Quy Hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/200, phương án thiết kế kiến trúc công trình Nhà văn hóa khu 3, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long”; Quyết định điều chỉnh 4809/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 là không đảm bảo khoảng cách an toàn đó.

  Theo Khoản 5, Điều 25 Luật Đất Đai 2003; Khoản 1, Điều 43 Luật Đất Đai 2013; Khoản 1 Điều 20 Luật Quy Hoạch Đô Thị 2009 quy định và tại văn bản  số 2201/UBND-QH1 ngày 16/6/2011 của UBND Tỉnh có chỉ đạo: “Giao cho UBND thành phố Hạ Long quyết định địa điểm xây dựng và quy hoạch trên cơ sở có ý kiến đồng thuận của các hộ dân xung quanh và dành diện tích giao thông đảm bảo lối vào cho các hộ dân xung quanh” nên UBND Thành Phố không lấy ý kiến người dân sinh sống xung quanh khu vực vườn hoa trước khi phê duyệt quyết định 3703/QĐ-UBND ngày 29/11/2011; quyết định số 2905/QĐ-UBND; quyết định 3801/QĐ-UBND ngày 21/10/2016; Quyết định điều chỉnh 4809/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 là không đúng với quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND Tỉnh.

  Theo Nghị Định 08/2005/NĐ-CP quy định rõ Đồ án quy hoạch chi tiết gồm 2 loại tỉ lệ là 1/500 và 1/2000”. Qua đó, chúng tôi nhận thấy quyết định mà UBND Thành Phố phê duyệt ngày 29/11/2011 “ Quy Hoạch chi tiết tỉ lệ 1/200 – Nhà văn hóa khu 3, phường Hồng Gai kết hợp trụ sở văn phòng làm việc Công ty TNHH Thương mại Ngọc thiện”; quyết định điều chỉnh quy hoạch trên vào ngày 17/10/2014; quyết định 3801/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 “Điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/200, phương án thiết kế kiến trúc công trình Nhà văn hóa khu 3, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long” và quyết định điều chỉnh 4809/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 là không nằm trong trong nghị định.

  Theo quy định tại khoản 3, Điều 26, khoản 4, Điều 27 Luật Đất đai 2003; Khoản 4, Điều 46, Khoản 8, Điều 35 Luật Đất đai 2013 thì UBND thành phố Hạ Long đã căn cứ vào Văn bản số 2201/UBND-QH1 ngày 21/12/2003 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc giải quyết một số vướng mắc về địa điểm xây dựng, quy hoạch chi tiết một số Nhà văn hoá trên địa bàn thành phố Hạ Long” và Văn bản số 2165/UBND-QH1 ngày 14/06/2011 của UBND tỉnh “Về việc phê duyệt địa điểm xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng các Nhà văn hoá trên địa bàn tỉnh” để ban hành Quyết định 4809/QĐ-UBND, phủ định quy hoạch đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2000 là vi phạm về thẩm quyền, vi phạm nguyên tắc lập quy hoạch.

  Ngoài ra, Văn bản số 2201/UBND-QH1 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc giải quyết một số vướng mắc về địa điểm xây dựng, quy hoạch chi tiết một số Nhà văn hoá trên địa bàn thành phố Hạ Long” được ký vào ngày 16/6/2011 chứ không phải ngày 21/12/2003.

  Theo Ông Thưỡi Khu trưởng khu 3 tại thời điểm năm 2010-2011 xác nhận: “Ông có xin đề xuất xin đất xây lại nhà văn hóa khu 3 nhưng trên lô đất phía trái mặt cổng chính trường Văn Lang hoặc 250m2 lô đất của Fafilm còn lại sau khi thông đường và hoàn toàn không đề xuất đến việc xin xây dưng nhà văn hóa khu 3 trên lô đất xây vườn hoa”. Vậy nên tờ trình của UBND Thành Phố gửi lên UBND Tỉnh xin lô đất trên dựa theo ý đại diện  nhân dân khu 3 là không đúng sự thật.

  Tiếp đó, trong video người dân có ghi lại khi chất vấn lãnh đạo Phường và Thành Phố trong cuộc họp công bố quyết định phê duyệt quy hoạch điều chỉnh vào ngày 21/11/2016 thì cuộc họp tiếp dân được diễn ra vào ngày 9/11/2016 chứ không phải ngày 19/10/2016. Nên, Quyết định 3801/QĐ-UBND được UBND Thành Phố phê duyệt ngày 21/10/2016 và quyết định 4809/QĐ-UBND được UBND Thành phố điều chỉnh lại vào ngày 9/12/2016 dựa trên biên bản cuộc họp tiếp dân ngày 19/10/2016 là vi phạm nghiêm trọng về tính trung thực, minh bạch mà pháp luật quy định.

  Vì vậy, chúng tôi yêu cầu quý lãnh đạo có thẩm quyền xem xét hủy bỏ tất cả các quyết định điều chỉnh trên, hoàn thành quy hoạch mà UBND Tỉnh đã phê duyệt năm 2000 là thông đường và xây dựng vườn hoa trả lại cho người dân chúng tôi không gian đô thị xanh mà chúng tôi được quyền hưởng thụ khi định cư ở đây.

  Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                 Hạ Long, ngày…. tháng ….. năm 2017

                                                                   Đại Diện Các Hộ Dân

   

   
  4051 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

LS Cao Sỹ Nghị

101 Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận TP. HCM

Email: caosynghi@gmail.com