ĐỐi tượng hưởng trợ cấp theo Nghị định 67/2010/NĐ-CP

Chủ đề   RSS   
 • #268910 13/06/2013

  ĐỐi tượng hưởng trợ cấp theo Nghị định 67/2010/NĐ-CP

  Xin phép hỏi Luật sư:

  Trong Nghị định số67/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuối tái cử có nêu đối tượng được hưởng. Nhưng tôi chưa rõ những đối tượng này có cần phải hết nhiệm kỳ không? hay là đang giữa nhiệm kỳ xin nghỉ để hưởng cũng được?

  Ví dụ ông A sinh ngày 15/02/1954 đang là Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2007-2012. Ông tiếp tục tham gia giữ chức Chủ tịch Hội NÔng dân xã nhiệm kỳ tiếp theo. Đến ngày 01/6/2013, ông có đơn xin nghỉ theo Nghị định67/2010/NĐ-CP có được giải quyết không?

  Xin trân thành cảm ơn!

   
  3455 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Nguyễn Trường Hồ