Đối tượng được miễn, tạm hoãn học giáo dục quốc phòng

Chủ đề   RSS   
 • #426318 05/06/2016

  eyestorm
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2013
  Tổng số bài viết (215)
  Số điểm: 3127
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 115 lần


  Đối tượng được miễn, tạm hoãn học giáo dục quốc phòng

  Ngày 8 tháng 9 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

  Theo đó, có 3 đối tượng được miễn học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh gồm:

  - Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

  - Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh tương ứng với trình độ đào tạo;

  - Học sinh, sinh viên là người nước ngoài.

  Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh, gồm:  học sinh, sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

  Đối tượng được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự là các trường hợp sau: Học sinh, sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật; Học sinh, sinh viên không đủ sức khoẻ về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành; Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

  Đối tượng được tạm hoãn học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh gồm:

  - Học sinh, sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị;

  - Học sinh, sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

  Các quy định trên được thể hiện chi tiết trong điều 4 Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH:

  Điều 4. Đối tượng được miễn, tạm hoãn học môn học GDQP&AN

  1. Đối tượng được miễn học môn học GDQP&AN:

  a) Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

  b) Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

  c) Học sinh, sinh viên là người nước ngoài.

  2. Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm: học sinh, sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

  3. Đối tượng được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

  a) Học sinh, sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

  b) Học sinh, sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

  c) Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

  4. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN:

  a) Học sinh, sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị;

  b) Học sinh, sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.”

  Thông tư cũng nêu rõ, Giám đốc, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục xem xét tạm hoãn học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng quy định trên. Hết thời gian tạm hoãn, các cơ sở giáo dục bố trí cho học sinh, sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình.

   

  Hãy theo đuổi sự ưu tứu, thành công sẽ theo đuổi bạn !

   
  3829 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận