DanLuat 2015

Đòi lại đất đã cho mượn trước năm 1975

Chủ đề   RSS   
 • #186443 17/05/2012

  dtliem07

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/10/2011
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 215
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 0 lần


  Đòi lại đất đã cho mượn trước năm 1975

  Trước năm 1975 tôi có cho các hộ không có đất ở mượn làm nhà. Không có giấy tờ mà chỉ nói bằng miệng.
  Năm 2002 tôi có làm đơn thưa. Quyết định giải quyết bác đơn của tôi, công nhận quyền sự dụng đất cho các hộ.
  Năm 2007 các hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  Đến nay tôi còn tiếp tục khiếu nại. Xin hỏi luật sư trường hợp này tôi có đòi lại đất được không, nếu không thì tôi có được trả thành quả lao động không.
   
  20335 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #186454   17/05/2012

  thanhlawyer
  thanhlawyer

  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2012
  Tổng số bài viết (44)
  Số điểm: 1865
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 28 lần


  Chào bạn!
  Căn cứ khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 24/8/1998 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 quy định về:
  Cho mượn, cho ở nhờ nhà ở giữa cá nhân với cá nhân:

  “3. Trong trường hợp thời hạn cho mượn, cho ở nhờ nhà ở không được xác định trong hợp đồng, thì bên cho mượn, bên cho ở nhờ được lấy lại nhà ở, nếu các bên không có thoả thuận khác, nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên mượn, bên ở nhờ biết trước ít nhất là sáu tháng. Trong trường hợp bên mượn, bên ở nhờ không có chỗ ở khác hoặc không có điều kiện tạo lập chỗ ở khác, thì tuỳ từng trường hợp mà được tiếp tục sử dụng một phần hoặc toàn bộ nhà ở đang mượn, đang ở nhờ cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2005 và các bên phải ký kết hợp đồng thuê nhà ở theo quy định của Bộ luật Dân sự; giá thuê nhà ở được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 3 của Nghị quyết này; nếu bên mượn, bên ở nhờ không chịu ký kết hợp đồng thì phải trả lại nhà; nếu bên cho mượn, bên cho ở nhờ không chịu ký kết hợp đồng thì bên mượn, bên ở nhờ được tiếp tục ở nhà đang mượn, đang ở nhờ cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2005.”

  Điều 256 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định:

  “Quyền đòi lại tài sản

  Chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp có quyền yêu cầu người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật đối với tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền chiếm hữu hợp pháp của mình phải trả lại tài sản đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 247 của Bộ luật này. Trong trường hợp tài sản đang thuộc sự chiếm hữu của người chiếm hữu ngay tình thì áp dụng Điều 257 và Điều 258 của Bộ luật này.”

  Căn cứ các quy định nêu trên, nếu gia đình bạn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gia đình bạn là chủ sở hữu hợp pháp đối với toàn bộ diện tích đất này.  người được cho ở nhờ phải giao lại nhà và đất chogđ bạn theo đúng quy định của pháp luật.
  Bạn có thể khởi kiện ra tòa để đòi lại đất.

  Chào bạn!

  Mr Thành

  Mobile: 0985.307.683

  Email:thanh.chu@luatsurieng.net ; chuthanhlps@yahoo.com.vn

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn thanhlawyer vì bài viết hữu ích
  nguyenkhanhchinh (17/05/2012) dtliem07 (17/05/2012) haibang711 (20/11/2014)
 • #186462   17/05/2012

  dtliem07
  dtliem07

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/10/2011
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 215
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 0 lần


  Tại thời điểm cho mượn nêu trên thì tôi không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
   
  Báo quản trị |  
 • #186463   17/05/2012

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6836)
  Số điểm: 76358
  Cảm ơn: 1954
  Được cảm ơn 3710 lần


  Cảm ơn luật sư vì cái nghị quyết 58!
  Trường hợp của cô/chú này tôi xin có ý kiến một chút:
  - Khi giao dịch các bên không lập thành văn bản, chỉ nói miệng.
  - Năm 2007 các hộ dân kia được cấp giấy CNQSD đất, không phải người cho mượn.
  => Mấu chốt là người cho mượn có giấy tờ gì chứng minh đó là đất của mình cho mượn hay không? Nếu không có hợp đồng thuê mượn hoặc giấy tờ chứng minh đất thuộc quyền của mình (ít ra cũng mấy loại theo quy định của điều 50 (?) luật Đất đai thì khó cho người cho mượn rồi.

  Bô lô ba la

   
  Báo quản trị |  
 • #186472   17/05/2012

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5294)
  Số điểm: 50714
  Cảm ơn: 1840
  Được cảm ơn 3500 lần
  ContentAdministrators
  SMod


  Trường hợp của bạn  là cho mượn đất để làm nhà, chứ có phải cho mượn nhà ở đâu, nên không thể áp dụng Nghị quyết 58 được.

  Bạn này không nói rõ từ sau khi cho mượn đất thì quá trình sử dụng như thế nào, trước năm 2002 đã bị Nhà nước giao cho người khác sử dụng chưa nên không rõ thế nào. Có thể trường hợp này sẽ không được Nhà nước thừa nhận việc đòi lại đất theo quy định tại Điều 4 Nghị định số181/2004/NĐ-CP. />

  Điều 4. Những bảo đảm cho người sử dụng đất

  1. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất và không xem xét giải quyết khiếu nại về việc đòi lại đất mà Nhà nước đã giao cho người khác sử dụng theo các chính sách ruộng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trong các trường hợp sau:

  a) Đất bị tịch thu, trưng thu, trưng mua khi thực hiện cải cách ruộng đất ở  miền Bắc; chính sách xoá bỏ triệt để tàn tích chiếm hữu ruộng đất và các hình thức bóc lột thực dân, phong kiến ở miền Nam;

  b) Đất đã hiến tặng cho Nhà nước, cho hợp tác xã và tổ chức khác, cho hộ gia đình, cá nhân;

  c) Đất đã góp vào hợp tác xã nông nghiệp theo quy định của Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp bậc cao;

  d) Đất thổ cư mà Nhà nước đã giao cho người khác để làm đất ở ; đất ở  và đất vườn đã giao lại cho hợp tác xã để đi khai hoang; ruộng đất đã bị thu hồi để giao cho người khác hoặc điều chỉnh cho người khác khi giải quyết tranh chấp ruộng đất;

  đ) Đất đã chia cho người khác khi hưởng ứng cuộc vận động san sẻ bớt một phần ruộng đất để chia cho người không có ruộng và thiếu ruộng tại miền Nam sau ngày giải phóng.

  2. Việc giải quyết các trường hợp khiếu nại, tranh chấp về đất đai phải căn cứ vào pháp luật về đất đai tại thời điểm xảy ra các quan hệ đất đai dẫn đến khiếu nại, tranh chấp bao gồm các văn bản có liên quan đến đất đai sau đây:

  a) Luật cải cách ruộng đất ban hành ngày 04 tháng 12 năm 1953 của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà;

  b) Thông tư số 73/Tg ngày 07 tháng 7 năm 1962 của Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà về việc quản lý đất của tư nhân cho thuê, đất vắng chủ, đất bỏ hoang tại nội thành, nội thị;

  c) Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp bậc cao ban hành ngày 01 tháng 5 năm 1969;

  d) Nghị quyết số 125-CP ngày 28 tháng 6 năm 1971 của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà về việc tăng cường công tác quản lý ruộng đất;

  đ) Nghị đ���nh số 47-CP ngày 15 tháng 3 năm 1972 của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ban hành Điều lệ tạm thời về việc lựa chọn địa điểm công trình và quản lý đất xây dựng;

  e) Nghị quyết số 28-CP ngày 16 tháng 12 năm 1973 của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà về việc di chuyển dân cư để giải phóng lòng sông;

  g) Quyết định số 129-CP ngày 25 tháng 5 năm 1974 của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà về việc ban hành chính sách đối với các hợp tác xã mở rộng diện tích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp ở trung du và miền núi;

  h) Nghị định số 01/NĐ/75 ngày 05 tháng 3 năm 1975 của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam về chính sách ruộng đất;

  i) Chỉ thị số 235-CT/TW ngày 20 tháng 8 năm 1976 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về vấn đề ruộng đất ở  miền Nam;

  k) Quyết định số 188/CP ngày 25 tháng 9 năm 1976 của Hội đồng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chính sách xoá bỏ triệt để tàn tích chiếm hữu ruộng đất và các hình thức bóc lột thực dân, phong kiến ở miền Nam Việt Nam;

  l) Quyết định số 318/CP ngày 14 tháng 12 năm 1978 của Hội đồng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về xoá bỏ hình thức bóc lột tư bản chủ nghĩa về ruộng đất và xúc tiến điều chỉnh ruộng đất ở  nông thôn miền Nam;

  m) Quyết định số 201/CP ngày 01 tháng 7 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước;

  n) Luật Đất đai năm 1987 và Nghị định số 30/HĐBT ngày 23 tháng 3 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành Luật Đất đai năm 1987;

  o) Quyết định số 13-HĐBT ngày 01 tháng 02 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách về ruộng đất.

  3. Việc giải quyết đất ở , đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có công trình xây dựng trên đất do Nhà nước quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.   
  Cập nhật bởi BachThanhDC ngày 17/05/2012 03:01:11 CH

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn BachThanhDC vì bài viết hữu ích
  dtliem07 (17/05/2012) thanhlawyer (17/05/2012)
 • #186491   17/05/2012

  dtliem07
  dtliem07

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/10/2011
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 215
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 0 lần


  Các hộ dân ở ổn định từ ngày cho mượn đến nay. Nói rõ thêm là có một số hộ đã thỏa thuận với tôi để trả thành quả lao động. Nhưng một số hộ còn lại không thỏa thuận được nên tôi làm đơn đòi lại đất.
   
  Báo quản trị |  
 • #348457   06/10/2014

  nguyenkhanhchinh viết:
  Cảm ơn luật sư vì cái nghị quyết 58!
  Trường hợp của cô/chú này tôi xin có ý kiến một chút:
  - Khi giao dịch các bên không lập thành văn bản, chỉ nói miệng.
  - Năm 2007 các hộ dân kia được cấp giấy CNQSD đất, không phải người cho mượn.
  => Mấu chốt là người cho mượn có giấy tờ gì chứng minh đó là đất của mình cho mượn hay không? Nếu không có hợp đồng thuê mượn hoặc giấy tờ chứng minh đất thuộc quyền của mình (ít ra cũng mấy loại theo quy định của điều 50 (?) luật Đất đai thì khó cho người cho mượn rồi.

  Em chào anh/chị ạ. Em có đang nghiên cứu một tình huống tương tự như trên và có đọc câu trả lời của anh/chị. Tình huống của em có nói là người cho mượn không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh đất thuộc quyền sử dụng của mình và người đó cho mượn đất từ năm 1988. Như vậy, với trường hợp này thì người đấy có thể đòi lại nhà được không? mà nếu được thì có thể cung cấp được những chứng cứ gì hay không ạ?

  Em cảm ơn anh/chị ạ!

   
  Báo quản trị |  
 • #186634   18/05/2012

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5294)
  Số điểm: 50714
  Cảm ơn: 1840
  Được cảm ơn 3500 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  dtliem07 viết:
  Các hộ dân ở ổn định từ ngày cho mượn đến nay. Nói rõ thêm là có một số hộ đã thỏa thuận với tôi để trả thành quả lao động. Nhưng một số hộ còn lại không thỏa thuận được nên tôi làm đơn đòi lại đất.


  Chỉ với những thông tin bạn đưa ra ở đây cũng như ở đầu topic thì khó có thể trả lời là bạn có quyền đòi lại đất hay không. Vì tranh chấp đất đai là loại việc rất phức tạp, nhất là trường hợp của bạn lại xảy ra mãi từ năm trước 1975. Do đó mà theo tôi thì bạn nên mang toàn bộ giấy tờ liên quan đến một Văn phòng Luật sư nào đó để được ta vấn, may ra bạn còn nhận được câu trả lời thỏa đáng.

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #325161   27/05/2014

  xin chào bạn!

  việc giải quyết tranh chấp này sẽ áp dụng quy định tại nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH ngày 20/8/1988 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội về giao dịch dân sự về nhà ở xac lập trước ngày 01/7/1991 đã được sủa đổi bổ sung.

   
  Báo quản trị |  
 • #325265   27/05/2014

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5294)
  Số điểm: 50714
  Cảm ơn: 1840
  Được cảm ơn 3500 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  hanhkieu68 viết:

  xin chào bạn!

  việc giải quyết tranh chấp này sẽ áp dụng quy định tại nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH ngày 20/8/1988 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội về giao dịch dân sự về nhà ở xac lập trước ngày 01/7/1991 đã được sủa đổi bổ sung.

  Người ta cho mượn đất để làm nhà, chứ có phải là cho mượn nhà đâu mà áp dụng Nghị quyết 58 được bạn.

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn BachThanhDC vì bài viết hữu ích
  Ls.NguyenHuyLong (28/05/2014) luatsunguyenvinhdien (04/06/2014)

0 Thành viên đang online
-