Doanh thu bị cắt giảm

Chủ đề   RSS   
 • #373484 11/03/2015

  Doanh thu bị cắt giảm

  Em nhờ các anh chị tư vấn giúp em với ạ.

  Năm 2013. Em có công trình đã nghiệm thu thanh toán 3 lần giá trị là 12 tỷ, em đã xuất hóa đơn và hạch toán như sau:

                                     Nợ TK 131:        12.000.000.000đ

                                              Có TK 511:    10.909.090.909đ

                                              Có TK 333:       1.090.909.091đ

  Năm 2014. Khí có phê duyệt QT của sở Tài chính bị cát giảm doanh thu 500 triệu, em xuất hóa đơn giảm và hạch toán như sau:

                                        Nợ TK 131:             -500.000.000đ

                                                    Có TK 511:       -454.545.455đ

                                                    Có TK 333:          -45.455.545đ

  Cho em hỏi, công trình này chi phí phát sinh năm 2013 em đã tính hết vào giá thành năm 2013. năm 2014 không phát sinh chi phí nhưng bị cắt giảm doanh thu nên em phải điều chỉnh giảm chi phí tương ứng với phần doanh thu đã bị cắt để trên giá thành không bị lỗ khoản doanh thu bị cắt trên. Như vậy cách hạch toán giảm chi phí như thế nào trên báo cáo tài chính.

  Em xin cảm ơn rất nhiều và mong nhận được hồi đáp sớm nhất ạ.

   
  3591 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận