DanLuat 2015

Doanh nghiệp xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #423295 29/04/2016

  xaydungdongbac

  Sơ sinh

  Bắc Giang, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Doanh nghiệp xây dựng

  Cho e hỏi luật sư!

  - TH1: Công ty em mới thành lập năm 2016, muốn thi công công trình vốn ngân sách nhà nước có liên danh với công ty khác có kinh nghiệm ngay được không. Hay phải đợi thời gian bao lâu mới được liên danh.

  - TH2: Nếu không thi công được công trình mà để cho công ty bạn em làm giám đốc thi công, còn công ty em làm tư vấn thiết kế. Nhưng bạn em là giám đốc công ty kia lại là cổ đông sáng lập trong cty em. Vậy thì có sai phạm pháp luật không a.

  Cảm ơn luật sư!

   

   
  1603 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #439218   20/10/2016

  MTrang.lvk.k3
  MTrang.lvk.k3

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2016
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Chào bạn,

  Đối với những trường hợp mà bạn đưa ra, chúng tôi xin có một vài góp ý như sau:

  Trường hợp 1:

  Căn cứ theo điều 5 Luật đấu thầu  43/2013/QH13 về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư:

  “1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

  b) Hạch toán tài chính độc lập;

  c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

  d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

  đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

  e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

  g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

  h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

  2. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;

  b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

  c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

  d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

  3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh."

  Do luật không quy định bắt buộc về số năm hoạt động của công ty là điều kiện để liên danh nên công ty bạn thành lập từ năm 2016 vẫn có thể liên danh với công ty khác nếu đáp ứng đủ những điều kiện theo điều luật trên.

  Trường hợp 2:

  Theo Điều 36. Quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân

  “1. Các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại dự án; loại, cấp công trình và công việc theo quy định của Nghị định này.

  2. Tổ chức, cá nhân khi tham gia các lĩnh vực sau đây phải có đủ điều kiện về năng lực:

  a) Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

  b) Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

  c) Thiết kế quy hoạch xây dựng;

  d) Thiết kế xây dựng công trình;

  đ) Khảo sát xây dựng công trình;

  e) Thi công xây dựng công trình;

  g) Giám sát thi công xây dựng công trình;

  h) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

  i) Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;

  k) Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

  Năng lực của các tổ chức, cá nhân khi tham gia lĩnh vực hoạt động xây dựng nêu trên được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ hành nghề hoặc các điều kiện về năng lực phù hợp với công việc đảm nhận.   

  3. Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.

  4. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; chủ trì thiết kế; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; giám sát thi công xây dựng và cá nhân hành nghề độc lập thực hiện các công việc thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

  5. Để bảo đảm chất lượng công trình xây dựng, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với từng gói thầu hoặc loại công việc cụ thể.

  6. Năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức được xác định theo cấp bậc trên cơ sở năng lực hành nghề xây dựng của các cá nhân trong tổ chức, kinh nghiệm hoạt động xây dựng, khả năng tài chính, thiết bị và năng lực quản lý của tổ chức.

  Bộ Xây dựng thành lập hệ thống thông tin về năng lực và hoạt động của các tổ chức, cá nhân tư vấn xây dựng, các nhà thầu hoạt động xây dựng trong phạm vi cả nước, kể cả nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

  7. Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thì không được ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với chủ đầu tư đối với công trình do mình thiết kế, nhà thầu giám sát thi công xây dựng không được ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với công trình do mình giám sát, trừ trường hợp được người quyết định đầu tư cho phép.

  8. Khi lựa chọn nhà thầu để thực hiện các công việc trong hoạt động xây dựng, chủ đầu tư phải căn cứ vào các quy định về điều kiện năng lực tại Nghị định này và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thiệt hại do việc lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc."

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật xây dựng và Điều 49 Nghị định 12/2009/NĐ-CP, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình là tổ chức thì phải đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định như sau:

  "1. Tổ chức tư vấn thiết kế xây dựng có đầy đủ các điều kiện sau đây thì được xếp là tổ chức tư vấn thiết kế xây dựng hạng 1 và được thiết kế công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV cùng loại; lập dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C cùng loại:

  - Có ít nhất 20 người là kiến trúc sư, kỹ sư thuộc các chuyên ngành phù hợp trong đó có người đủ điều kiện làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình hạng 1;

  - Có đủ chủ trì thiết kế hạng 1 về các bộ môn thuộc công trình cùng loại;

  - Đã thiết kế ít nhất 1 công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại

  2. Tổ chức tư vấn thiết kế xây dựng có đầy đủ các điều kiện sau đây thì được xếp là tổ chức tư vấn thiết kế xây dựng hạng 1 và được thiết kế công trình cấp II, cấp III và cấp IV cùng loại; lập dự án nhóm B, C cùng loại

  - Có ít nhất 10 người là kiến trúc sư, kỹ sư thuộc các chuyên ngành phù hợp trong đó có người đủ điều kiện làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình cấp II

  - Có đủ chủ trì thiết kế hạng 2 về các bộ môn thuộc công trình cùng loại;

  - Đã thiết kế ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại.

  3. Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện để xếp hạng thì được thiết kế công trình cấp IV cùng loại, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình của công trình cùng loại.

  4. Đối với tổ chức tư vấn thiết kế chưa đủ điều kiện để xếp hạng, nếu đã thiết kế ít nhất 5 công trình cáp IV thì được thiết kế công trình cấp III cùng loại."

  Vậy, để công ty bạn bạn làm giám đốc thi công và công ty bạn làm tư vấn thiết kế thì cần đáp ứng những điều kiện trên, việc bạn của bạn vừa làm cổ đông sáng lập vừa làm giám đốc như trên cũng không ảnh hưởng gì cả do pháp luật không cấm ( trừ khi điều lệ công ty có quy định).

   

  Nguyễn Thị Minh Trang -Phòng Doanh nghiệp – CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM

  M: (+84-4) 3.2889.888 – E: luatvietkim@gmail.com

  Ad: CS1 - Tầng 5, SHB Building, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN

  CS2 - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-